Sourcing Project

Vill ni ta er inköpsverksamhet till nya höjder?

Vi erbjuder inköpsprojekt och förändringsledning inom olika projektområden.

Låt oss utforska ert behov genom en kostnadsfri inköpsutvärdering.

Vill ni nå full potential i er inköpsfunktion?

Vi identifierar utvecklingspotential och kostnadseffektiva förbättringar i er organisation, samt stöttar er i att implementera dem. Genom ett inköpsprojekt kan ni lyfta er inköpsfunktion och lönsamhet i bolaget. Hur ser era behov ut?

Vad har ni för behov av inköpsprojekt? Skapa nytt, förbättra befintligt eller addera mervärde?

Varför inköpsprojekt via Sourcian?

Inköp spelar en central roll för företagens lönsamhet och utveckling, särskilt i dessa föränderliga tider. Vi befinner oss i en värld som ständigt förändras och präglas av nya utmaningar såsom inflation, lågkonjunktur, förändrade leveransvillkor och krav som påverkar de flesta på ett eller annat sätt.

Några vanliga frågor som kan dyka upp är;

  • Hur säkerställer vi kapacitet och tillförlitliga leveranser?
  • Hur kan vi hantera flukturerande inköpskostnader?
  • Hur bör vår inköpsfunktion anpassa sig till nya förutsättningar?

Från ett inköpsperspektiv är det viktigt att ha förmågan att omstrukturera, anpassa och effektivisera verksamheten. Vi kan hjälpa dig med detta!

Hur kan vi hjälpa till?

Genom en kartläggning av företagets inköpsstruktur, dess uppbyggnad, flaskhalsar och risker kan vi ofta hitta de största utmaningarna företaget har med sitt inköp.

Vi kan införa strukturer där det behövs, bidra till ett mer målinriktat inköparbete med fokus på att uppnå resultat, samt kartlägga vilka faktorer som saknas för att nå uppsatta mål.

Vi stödjer företag att arbeta mer långsiktigt och strategiskt med inköp, samt att hantera och minimera risker.

Låt oss tillsammans optimera din inköpsverksamhet och säkra ditt företags framgång!

Så här arbetar vi med inköpsprojekt

Denna enkla process illustrerar hur vi arbetar med inköpsprojekt. Det inleds alltid med en inköpsutvärdering

oavsett om ert behov är att skapa nytt, förbättra befintligt eller skapa mervärde.

 • Inköpsutvärdering

  Utifrån en inköpsutvärdering erhåller vi en tydlig bild av nuläget, identifierade behov/problem och en önskad målbild.

 • Förstudie/analys

  I vissa situationer krävs en djupare förstudie/analys innan ett eventuellt projekt påbörjas. Utförs endast om det bedöms relevant.

 • Förbättringsrapport

  Vi presenterar en rapport med våra lösningsförslag och rekommenderade nästa steg. Om ett projekt föreslås, inkluderas en övergripande projektplan.

 • Projekt

  Efter att beslut om att påbörja projektet fattats, inleds denna fas. En projektledare utses och den fastställda projektplanen följs.

En inköpsutvärdering pekar ut riktningen

Genom en inledande inköpsutvärdering identifierar vi ert nuläge, era behov, utmaningar och målsättningar framåt.

Sourcian Partner ikon Förbättringsanalys inköp

Hur går det till?

Boka inköpsutvärdering

Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt möte. Vi ser fram emot att träffa dig som inköpsansvarig eller företagsledare, med god kännedom om er organisation och inköpsfunktion, under 1-2 h. Vår inköpsutvärderingen kommer helt utan vidare förpliktelser.

Förbättringsrapport

Efter mötet återkommer vi till er med en förbättringsrapport, där vi sammanfattar vår uppfattning om ert nuvarande läge och presenterar vårt förslag på en lösning för att hjälpa er att nå er önskade målbild.

Nästa steg

Ofta ger inköpsutvärderingen tillräckligt med information för att vi ska kunna hjälpa er vidare i form av ett inköpsprojekt.

Det kan dock förekomma fall där en djupare förstudie/analys behövs för att kunna fastställa den mest optimala lösningen för er.

Sourcing Projekt - Inköpsprojekt som lyfter verksamheten

Förväntade resultat:

Beskrivning av nuvarande läge

Identifiering av behov och målsättningar

Vårt förslag till lösning

Rekommendationer för nästa steg

Projektområden

Några exempel på vanliga behov och projektområden där vi kan hjälpa er med inköpsprojekt.

Inköpsstyrning

Att få stöd inom inköpsstyrning i någon form är ett vanligt projektbehov vi ofta får förfrågningar inom. Det kan innebära allt att från att etablera interna inköpspolicys till att införa strukturerad leverantörsuppföljning till utveckling av avtalsmässig styrning men också att förbättra eller effektivisera en befintlig sådan.

Strategiskt inköp & kategoristyrning

I många företag önskar man hjälp med hur man kan arbeta mer strategiskt då det strategiska inköpet får en allt viktigare roll vid sjunkande vinstmarginaler.

Vi bistår även med att effektivisera eller implementera kategoristyrt inköp för att säkerställa att företagets inköpsbehov fångas upp, planeras och optimeras.

Hållbarhet

Hållbarhet är ett annat aktuellt område där företag kan behöva hjälp med riskanalyser, implementering eller att anpassning av sina processer till den existerande eller kommande lagstiftningen.

Digitalisering

Vi ser också en ökande trend där alltmer företag vill digitalisera sina inköpsprocesser. Sourcian både driver och stöttar implementationsprojekt, bistår i processdesign och systemintegration så företaget drar full nytta av sin investering.

Effektivisera inköpsfunktionen

Många företag vänder sig till oss för att öka effektiviteten i sin befintliga inköpsorganisation, eller att få hjälp med att identifiera en effektivare väg mot uppsatta mål, såsom besparingar eller kvalitetsmål.