Tjänster

Vi kan hjälpa er med rätt inköpslösning oavsett om ditt företag agerar mot den privata eller offentliga marknaden.
Exempelvis kan vi hjälpa er hantera inköp, upphandlingar, inköpsstrategier, kategoristyrning och supply chain.

Resursen

Vid behov av kompetens inom inköp eller logistik. Vi har rätt resurser för er verksamhet och bransch.

InköpsEffekten

Få kontroll på befintliga avtal, frigör tid och spara pengar på era inköp. Vi tar hand om hela/delar av er inköpsprocess.

Coachen

Utveckla era inköpare/ inköpschefer. Vi erbjuder coachning, utbildningar och seminarier inom inköp och supply chain.

Projekten

När vi identifierat förbättringar i organisation, arbetssätt eller besparingar hjälper vi till att genomföra dem.