Tjänster

Som helhetsleverantör inom inköp och logistik erbjuder vi tjänster inom fyra områden.
Vi levererar tjänster till privata bolag och offentlig sektor med LOU där vi bland annat hanterar inköp, upphandling, inköpsstrategi, kategorisering och supply chain. Inledningsvis kartläggs kundens inköpssituation och behov för att erbjuda bästa lösning.

Resursen

Vid behov av viss kompetens inom inköp eller logistik. Vi har rätt personer för er verksamhet och bransch.

InköpsEffekten

Få kontroll på befintliga avtal, frigör tid och spara pengar på era inköp. Vilken inköpseffekt önskar ni få i ert företag?

Coachen

Utveckla era inköpare/ inköpschefer. Vi erbjuder coachning och utbildningar inom inköp och supply chain.

Projekten

När vi identifierat behoven i organisation, arbetssätt eller besparingar, så hjälper vi er att driva igenom dem.