Vi är utsedda till DI Gasell 2023!

Sourcian Partner har fått utmärkelsen Gasell 2023

År 2023 mottog Sourcian Partner den prestigefyllda utmärkelsen DI Gasell för tredje året i rad och är därmed Mästargasell! Motivering för utmärkelsen;

“Ditt företag är ett av Sveriges snabbast växande och mest lönsamma. Som Gasellföretag är du en av Sveriges hjältar,

ni skapar jobb, driver tillväxt och bidrar till

en entreprenörsanda i Sverige.”

Trippelgasellen Sourcian Partner är företagens självklara inköpspartner

Konsultbolaget Sourcian Partner, som hjälper företag att skapa affärsdrivande, effektiva och lönsamhetshöjande inköpsverksamheter, dubblerade omsättningen 2022 och har för tredje året i rad utsetts till Gasellföretag. Sourcian Partners outtröttliga engagemang för att stärka inköpsfunktionens strategiska roll i näringslivet har genererat tydliga resultat

SKRIBENT: ANNIKA WIHLBORG

Ted Nordquist, VD Sourcian Partner

Sourcian Partner grundades 2012 med syftet att hjälpa företag att skapa affärsdrivande branschoberoende inköpslösningar som lyfterlönsamheten. Företaget är en helhetsleverantör inom inköp och supply chain som bland annat kan erbjuda inköpskonsulter på interimbasis, inköp som tjänst, coaching, utbildningar samt stöttning med inköpsstrategier, kategoristyrning och förändringsledning kopplat till inköp

–Utvecklingen är turbulent och snabbrörlig på inköpsområdet just nu. Kompetensutveckling, digitalisering, risk management och hållbarhet är fyra strategiskt viktiga fokusområden för företagens inköpsfunktioner. En av våra styrkor är att vi hjälper företag att framtidssäkra sin inköpsfunktion genom att ständigt anpassa vårt erbjudande utifrån de omvärldsfaktorer och den samhällsutveckling som påverkar företagen, säger Ted Nordquist, Sourcian Partners vd och grundare.

Tar inköpsfunktionen till nästa nivå

Han prognostiserar en fortsatt hög efterfrågan på Sourcian Partners tjänster. Många kunder uppskattar företagets stöttande och kunskapshöjande roll, oavsett konjunkturläge.

–Vi ser en fortsatt hög efterfrågan på rådgivning, kompetensutveckling, effektivisering av inköpsprocesser samt avlastning av inköpsfunktionen. På grund av vår bredd och kompetens så har vi mycket kort startsträcka till att ge resultat och aktiv hjälp för våra kunder. Många företag anlitar oss också för att via förändringsledning ta inköpsfunktionen till nästa nivå. Även uthyrningen av kvalificerade inköpsspecialister, står starkt, säger Ted Nordquist.

Stöttar och stärker företag oavsett konjunkturläge

–Företagens inköpsfunktion står verkligen i fokus nu. Alltifrån lagkrav till valutakurser, ränteläget och digitalisering påverkar utvecklingen. Det är tufft att vara inköpare i dagens läge, med många utmaningar och krav samt en accelererande förändringstakt. Företag som agerar och genomför förändringar i tid kan dock betraktadet som en möjlighet till en stärkt marknadsposition, säger Ted Nordquist.

En tydlig vision för Sourcian Partner har från start varit att stärka inköpsfunktionens strategiska och lönsamhetshöjande roll i näringslivet.

–Vi finns där för att stötta företag och fyller en viktig funktion, oavsett hur omvärlden förändras, säger Ted Nordquist.

Vill ni lyfta er inköpsfunktion eller bolla ett behov?
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst första samtal.

Väl mött, Ted & Sourcian Teamet