Skapa bättre affärer med ökad inköpskompetens

Förstärk er inköpskompetens och nå framgång med hjälp av Sourcing Mentor. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom utbildning, coachning och rådgivning

Sourcing Mentor

Vi erbjuder kompetensutveckling inom tre områden;

Inköpscoachning

Förbättra era inköpsinsatser med vår professionella coachning. Våra erfarna coacher är dedikerade till att guida era inköpare till att nå sin fulla potential och uppnå framgång i er i organisation. Vi anpassar cochningen efter specifika utmaningar och mål.

Inköpsutbildning

Stärk er inköpskompetens med våra skräddarsydda utbildningar. Våra erfarna experter utrustar era inköpare med verktygen som behövs för att lyckas i sina roller och driva positiva resultat i er verksamhet. Vi har även samarbeten med utbildningsföretag.

Inköpsrådgivning

Tillför värdeskapande rådgivning och inköpsexpertis till er företagsledning genom våra mentorer. Med vår breda erfarenhet och djupa branschkunskap hjälper vi er att fatta vägledande och strategiska beslut som stärker er inköpsverksamhet.

Inköpsutbildning

Oavsett om ni behöver förstärka er inköpskompetens som privat företag eller vill skapa framtidssäkrade kurser och inköpsutbildningar som utbildningsföretag, så har vi skräddarsydda lösningar som passar era behov.

Privata företag:

Kvalitativa och relevanta utbildningar

Vi förstår värdet av välutbildade inköpare för att driva framgångsrika affärer. Med våra kvalitativa, relevanta och effektiva diplomutbildningar stärker vi er inköpsfunktion och skapar värde för er verksamhet.

Utbildningsupplägg

Vårt utbildningsupplägg, med erfarna branschexperter som föreläsare, ger deltagarna de kunskaper och färdigheter som behövs för att uppnå sina målsättningar inom inköp.

Vi erbjuder en bred skala av inköpsområden inom våra utbildningar, inklusive exempelvis strategiskt inköp, leverantörsstyrning, förhandlingsteknik, inköpsprocesser och hållbarhet.

Genom interaktiva föreläsningar, praktiska case studier och gruppdiskussioner får de en omfattande förståelse för inköp och de strategier som leder till önskade resultat och måluppfyllelse.

Utbildningsföretag:

Tillsammans formar vi framtidens inköpare

Som utbildningsföretag kan ni ta hjälp av oss som inköpsexperter för att skapa anpassade utbildningar och hålla föreläsningar. Tillsammans formar vi utbildningar som ger era studenter de nödvändiga kunskaperna och verktygen för att bli framgångsrika inom inköpsområdet.

Utbildningsupplägg

Vårt flexibla utbildningsupplägg hjälper er att erbjuda en eftertraktad portfölj av diplomerade inköpskurser och utbildningar.

Med våra utbildningsledares spetskompetens inom aktuella inköpsområden kan vi skapa anpassade utbildningar efter era specifika behov. Vi kan vara er partner genom hela processen, från design till föreläsningar och administrationen kring kurserna.

Vi erbjuder interaktiva föreläsningar, praktiska övningar och handledning för en meningsfull inlärning, både på distans och på plats.

Med stor lyhördhet har Sourcian skräddarsytt en utbildning för oss på Getinge. På ett ödmjukt och inlyssnande sätt har dom höjt vår kunskapsnivå, precis enligt våra behov.
Jag ser det som värdefullt att vi tillsammans tar fram utbildningsinnehåll och upplägg som verkligen motsvarar företagens och marknadens behov.
Sourcian Partner har ett stort kunnande och ett stort nätverk. De har sina tentakler ute och har en klar förståelse för vilka kompetenser som efterfrågas idag och i framtiden.
Till skillnad från andra utbildningar på marknaden så håller Sourcian Partners inköpsutbildning en mycket bra nivå som passade våra behov väldigt väl.
Maja Bilic, Utbildnings- och hållbarhetsansvarig Sourcian Partner

Hur ser ert behov inom utbildning ut?

Välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor!

Maja Bilic

Utbildningsansvarig

0708-570802

Utbildningsområden

Ta del av nedan exempel vi erbjuder utbildningar inom. Vi strävar efter att skapa företagsspecifika utbildningar som uppfyller era specifika behov. Vill du diskutera innehåll och upplägg, eller har behov av en utbildning som inte finns med i listan? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig vidare!

Inköp

Kraven på en inköpare ser väldigt annorlunda idag jämfört med bara för ett par år sedan. Med rätt verktyg och kunskap kan inköpsarbetet skötas mer professionellt och effektivt.

Vi kan exempelvis erbjuda utbildningar inom följande områden;

Strategiskt inköp

Förhandlingsteknik

Värdeskapande inköp

Kategoristyrning

Inköparens språk

Upphandlingsmetodik

Inköpsanalys

Leverantörsuppföljning

Hållbarhet

Vare sig det handlar om behovsanalysen, kravställningen eller uppföljningen så kan vi med kundanpassade utbildningar tillgodose ert utbildningsbehov inom hållbarhetsområdet.

Vi kan exempelvis erbjuda utbildningar inom följande områden;

Hållbara leveranskedjor

Hållbar kravställning

Hållbar uppföljning

Inköparens verktyg

Att genomföra analyser och arbeta med simuleringar är mer aktuellt än någonsin. Vi erbjuder tillsammans med våra samarbetspartners utbildningar som underlättar adminstrationen och ger bättre beslutsunderlag.

Vi kan exempelvis erbjuda utbildningar inom följande områden;

Riskhantering

Excel för inköpare

Projektledning

Idag är en stor del av inköparens arbete att involvera och se till att alla intressenter är delaktiga i inköpsprocessen. Projektledningen har blivit en naturlig del av inköparens kunspasportfölj.

Vi kan exempelvis erbjuda utbildningar inom följande områden;

Målstyrning

Förändringsledning

Logistik

En välplanerad logistikapparat kan idag vara ett av företagets viktigaste konkurransfördelar. Vare sig inköparen arbetar med logistiken operativt eller strategiskt erbjuder vi skräddarsydda utbildningar som ger tryggheten att bygga processer, men även tänka utanför.

Vi kan exempelvis erbjuda utbildningar inom följande områden;

Incoterms

Branschspecifika inköp

Vi förstår utmaningarna när man just bytt branch eller reglerna i den nuvarande förändras- vi erbjuder där utbildningar i branschspecifika utbildningar som ger verktygen för att kravställa och följa upp enligt den unika branschens normer och standarder.

Vi kan exempelvis erbjuda utbildningar inom följande områden;

Elektronikinköp

IT-inköp

Entreprenadinköp

Juridik

Som inköpare är vardagen väldigt nära juridiken och dess termer, vi kan säkerställa att inköpsteamet har den kompetensen som behövs för att otimera sina avtal och känna sig trygga i förhandlingen.

Vi kan exempelvis erbjuda utbildningar inom följande områden;

Affärsjuridik för inköpare

Avtalsrätt

LOU

Inköpscoachning

Genom vår professionella och individanpassade coachning hjälper vi era inköpare att växa och nå sin fulla potential i sina inköpsroller, vilket i sin tur ökar affärsnytta i er verksamhet.

Vi hjälper er att utvecklas i er inköpsroll

Förstärk era inköpsprestationer genom vår professionella inköpscoachning. Våra erfarna coacher är dedikerade till att guida era inköpare till att nå sin fulla potential och uppnå framgångsrika resultat inom inköpsfunktionen.

Vårt upplägg

Genom personlig coaching och individuell vägledning skapar vi en skräddarsydd utbildningsupplevelse som fokuserar på era specifika utmaningar och mål.

Våra coacher delar med sig av sina omfattande kunskaper, beprövade strategier och effektiva verktyg för att stärka era inköpsfärdigheter och beslutsfattande.

Genom vår inköpscoachning kan era inköpare förbättra sin förhandlingskapacitet,utveckla starka leverantörsrelationer, öka effektiviteten i inköpsprocessen och optimera kostnadsstyrningen. Vi fokuserar också på att utveckla deras affärsmässiga förståelse och förmåga att agera som strategiska partners inom företaget.

Sourcing Mentor för över kunskap inom inköp och kan erbjuda inköpsutbildning, inköpscoaching och inköpsrådgivning

Skräddarsydda coachningpaket efter era behov!

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan skapa en skräddarsydd coachning som möter era specifika behov.

Ted Nordquist, VD Sourcian Partner

Inköpscoachning efter era behov

Välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor!

Ted Nordquist

VD & Regionansvarig Väst

0721-830 830

Inköpsrådgivning

Kvalificerad rådgivning för er företagsledning. Våra inköpsexperter ger er stöttning i att fatta välgrundade och strategiska beslut som stöttar er inköpsverksamhet.

Mentorskap och inköpsexpertis till er företagsledning

Med vår expertis och erfarenhet inom inköp blir vi er pålitliga partner. Vi har djup kunskap om marknaden och förstår de senaste trenderna och förändringarna i omvärlden. Vi stödjer er företagsledning i att fatta vägledande beslut och navigera genom inköpsutmaningar för att skapa effektiva strategier.

Vårt erbjudande

Vi kan erbjuda både kontinuerlig expertis och stöd, där våra erfarna rådgivare agerar som bollplank till er företagsledning och tillhandahåller kvalificerad rådgivning för att förbättra era inköpsstrategier utefter era behov.

Utöver detta kan vi även göra punktinsatser baserat på era specifika behov och utmaningar. Vi hjälper er att identifiera möjligheter till effektivisering och förbättring inom era inköpsaktiviteter.

Vi hjälper er företagsledning med inköpsrådgivning

Vi vill bli er vägledande partner inom inköp!

Kontakta oss för en diskussion om hur våra rådgivare kan bäst stötta er verksamhet och företagsledning. Vi ser fram emot att bli er partner!

Louise Ronnevi Alwall, affärsområdesansvarig Stockholm Mälardalen

Hur kan vi stötta er företagsledning?

Välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor!

Louise Ronnevi Alwall

Regionansvarig Öst

0767-140 160