Vi är utsedda till DI Gasell 2022!

Logotype Gasell 2022 - utmärkelse av Dagens industri

För andra året i rad har Sourcian Partner mottagit den prestigefyllda utmärkelsen DI Gasell!

Sourcian Partner löser inköpsutmaningar i en föränderlig värld

Gruppbild Sourcian Partner. Från vänster Peter Kaattari, Louise Ronnevi Alwall, Ted Nordquist, Sara Bjuvefors, Marie Gharavi och Sara Bock

Framgångarna fortsätter för Sourcian Partner som även förra året utsågs till gasellföretag. Bolaget, som hjälper företag att skapa affärsdrivande och lönsamhetshöjande inköpslösningar, har utvecklat tjänster som marknaden verkligen efterfrågar, oavsett konjunkturläge.

SKRIBENT: ANNIKA WIHLBORG, FOTO: SOURCIAN PARTNER

Sourcian ett branschoberoende konsultbolag som stöttar företag på resan mot effektivare inköpsverksamheter. Sourcian Partner erbjuder konsulttjänster som på olika sätt effektiviserar och stärker inköpsarbetet i en organisation.
–Vår inköpsexpertis samt att vi har möjlighet att möta marknadens behov är bidragande faktorer till att Sourcian Partner fortsatt att expandera år för år, även under Coronapandemin och under 2022, när världsläget till stor del präglas av Ukrainakriget, inflation och höjda råvarupriser., Säger Ted Nordquist, vd på Sourcian Partner.

Ted Nordquist, VD Sourcian Partner
Ständiga förändringar – det nya “normala”

Det senaste året har varit intensivt och händelserikt för Sourcian Partner. Bolaget har kompletterat sitt Göteborgskontor med ett nyöppnat kontor i Stockholm där tillväxten tagit rejäl fart samt är nyetablerade i Skåne. Antalet medarbetare har ökat med ca 60 procent.
–I kölvattnet av pandemin har vi hjälpt mångaföretag att hantera den omfattande påverkan som pandemin har haft på inköp och leverantörsledet samt alla de följdverkningar som Ukrainakriget har fört med sig. Vi bidrar till nödvändiga förändringar i organisationer, processer och system och kommer kanske bäst till vår rätt i krävande tider som nu, när företag tvingas utmana sig själva för att anpassa sig till nya förutsättningar. Ständiga förändringar betraktar vi som det nya ”normala” för många organisationer. Vi hjälper företag att se möjligheterna i det svåra världsläge som råder nu, säger Ted Nordquist

Hjälper företag att komma stärkta ur krisen

Det ställer i sin tur krav på en mer flexibel verksamhet med ett närmare partnerskap och en mer tät dialog mellan inköpare och leverantör. En effekt av detta har lett till att nya inköpsroller skapats för att underlätta det arbetet.
Sourcian ser även en fortsatt utveckling att många företag flyttar sina leverantörer närmare sin egen verksamhet för att ha bättre kontroll och kunna trygga materielleveranser.

–Företag som har förmågan att i det här läget ställa om sin affär och anpassa sig utifrån rådande omständigheter kan med stor sannolikhet komma stärkta ur krisen. Det kan exempelvis handla om att se över och förändra sin leverantörsbas eller att justera det material man använder sig av i sina produkter och komponenter till mer hållbara alternativ och därigenom bättre möta framtidens krav, säger Ted Nordquist.

Med hjärta och engagemang lyfter vi våra kunder

– Vår främsta tillväxtfaktor är att vi kontinuerligt lyckas möta kundernas behov på ett bra sätt tack vare spetskompetensen vi byggt upp både i bolaget och hos personalen.
En annan framgångsfaktor är att vi bryr oss på riktigt, både om teamet, individen och kunden. Vi skapar engagemang som smittar av sig. Vi satsar på kompetensutveckling för våra medarbetare och att värna om gemenskap och utveckling gör att många vill stanna och utvecklas tillsammans med oss som bolag.
Att skapa en attraktiv arbetsplats är viktigt och med stort hjärta skapar vi tillit både internt och externt. Vi brinner för det vi gör, att bidra och göra skillnad, säger Ted Nordquist.

Vår främsta tillväxtfaktor är att vi kontinuerligt lyckas möta kundernas behov på ett bra sätt tack vare spetskompetensen vi byggt upp både i bolaget och hos personalen.
Strategiska inköp är inte bara en fråga för inköpsfunktionen

-Vår ambition var redan från start att höja inköpsfunktionens status i näringslivet.
På senare år har vi börjat se resultat när frågor som berör inköp och supply chain allt oftare hanteras på strategisk ledningsnivå i bolagen. Att arbeta strategiskt med inköp är en företagsfråga, inte enbart för inköpsfunktionen. Både ur risk- och lönsamhetsperspektiv.
Den utveckling vi sett efter pandemin, med materialbrister och långa leveranstider, har ytterligare bidragit till att rikta strålkastarljuset på inköpsavdelningens affärskritiska funktion. Samtidigt kan den rådande omvärldsutvecklingen fungera som en väckarklocka som får oss att stanna upp och reflektera kring hur vi bör agera för att driva företag på ett mer hållbart sätt framöver, säger Ted Nordquist.

Vill ni lyfta er inköpsfunktion eller bolla ett behov?
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst första samtal.

Väl mött, Ted & Sourcian Teamet