Sourcing Public

Effektiva anbud mot offentliga kunder

Stora affärer

LOU innebär stora affärer och mycket pengar att tjäna.

Långa avtal

Vunna upphandlingar innebär ofta långa, trygga avtal och stabil försäljning.

Många kunder

Det finns många kunder på den offentliga marknaden.

Offentliga upphandlingar skiljer sig mot privata. Alla krav behöver vara uppfyllda när anbudet skickas in, det finns inga undantag. Så det gäller att tänka efter, före.

Verkligheten hos många företagare

Många företagare saknar den relevanta kunskap och erfarenhet av LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) som krävs för att lyckas vinna sina affärer. Utan en gedigen kunskapsgrund att stå på är det risk att tid och resurser slösas bort.

Sourcing Public hjälper företag att maximera sina möjligheter till affär mot offentliga kunder. Vid er sida får ni stöttning av våra professionella upphandlare och affärsjurister med gedigna erfarenheter och kompetenser av att lämna anbud.

Ikon för upphandlingstjänst Sourcing Public: Anbud och offentliga affärer LOU

Vad ger Sourcing Public?

Fler vunna affärer
  • Affärsjuridisk erfarenhet
  • Best Practice
Kvalitetssäkring & Trygghet
  • Hjälp att analysera behov.
  • Hjälp att formulera anbud.
  • Kritisk genomlysning – uppfylls kraven?
  • HeadsUp – “Missa inte detta!”
  • OK-stämpel innan inskick
Säkrar kompetens
  • Utbildar personalen i verkliga case.
  • Kompetens stannar inom företaget.
  • Tidseffektivt och relevant.

Anbudsmodellens 10-steg

Genom vår Anbudsmodell får ni rätt stöd genom hela processen för att för att maximera era möjligheter till affär.

Maximera er chans till affär genom Anbudsmodellen.

Peka här för att se vår modell