Inköpslösningar för er verksamhet

Med Sourcian Partner blir inköpsfunktionen värdeskapande
och lyfter lönsamheten till nya höjder.

Utmaningar i inköpsvärlden

En inköpsfunktions målsättning är att skapa lönsamhet i bolagets affärer. Varje sparad krona i inköpskostnad ökar vinsten på sista raden. Vid varje förhandling är det dock avgörande att titta på totalkostnaden, för att skapa balans mellan leverans, pris och kvalitet.

Under lång tid har många verksamheter fokuserat på att finjustera sin inköpsfunktion då det funnits rätt förutsättningar i konjunkturläget och i omvärlden.

De senaste åren har dock affärsklimatet förändrats. Som följd av pandemi och krigseffekter ställs det krav på företagen att kunna ställa om sin verksamhet inom inköp och supply chain. Tillgänglighet går i vissa fall före lägsta pris. I många fall är det inte längre lika fördelaktigt att köpa material och varor från Asien. I tider med råvarubrist, kapacitetsbrist, leveransförseningar och prisökningar drabbar det produktion och kunder.

Här gäller det att agera och se över risker på företagsnivå och i inköpsorganisationen. Inköpsstrategin behöver ses över oftare för att hänga med i svängarna på leverantörsmarknaden. Vilka leverantörer har kapacitet och kan leverera material till oss? Hur bygger vi starkare relationer till våra viktigaste leverantörer? Vilka uppfyller de ökade hållbarhetskraven?

Ur ett inköpsperspektiv blir det allt viktigare att ha leverantörer med global verksamhet och lokal närvaro.

Behöver ni hantera dessa frågor?

Sourcian vit vinge
Vi sparar en hel del pengar på våra inköpsrutiner och de fasta inköpspriserna ger oss betydligt säkrare kalkyler i våra uppdrag.
VD, Martin Andersson, VGH

Specialister på inköp och logistik

Sourcian Partner är specialiserade på inköp och logistik. Vi startade år 2012 i syfte att hjälpa företag att skapa affärsdrivande inköpslösningar som lyfter lönsamheten.

Som totalleverantör inom inköp har vi spetskompetensen ni behöver.

Oavsett hur er inköpsfunktion ser ut och vilka utmaningar ni står inför idag, har vi lösningen för er. Vi kan hjälpa till att förstärka er inköpsorganisation genom våra vassa inköpkonsulter. Har ni behov att få avlastning med tillfälliga inköpsuppgifter eller rådfråga en inköpsexpert, kan vi vara tillgängliga och supportera er inköpfunktion. När ni behöver lyfta er inköpsverksamhet eller er inköpskompetens till nästa nivå står våra inköpspecialister redo.

Vi har erfarenhet och kunskap från de flesta branscher och hjälper både stora och mindre bolag och känner till de utmaningar man som företagare ofta ställs inför. Framförallt vet vi hur man kan arbeta smartare, tjäna mer pengar samt öka effektiviteten i olika typer av bolag.

Inköpslösningar som lyfter lönsamheten

Genom rätt inköpslösning kan vi bidra med följande värden till er verksamhet;

Sänkta kostnader

Ökad effektivitet

Tryggare leveranser

Resultatet är prisvärda och effektiva inköpslösningar när ni behöver support, förstärkning eller komplettering av er befintliga inköpskompetens.

Vår vision är att vara Sveriges självklara partner inom inköp och supply chain.

Hur kan vi hjälpa just ert företag?
Ta gärna hjälp av vår Behovsguide för att få hjälp att hitta vad du söker

VD har ordet

VD Ted Nordquist vill skapa inköpslösningar som lyfter lönsamheten

Inköp är en viktig del av ett företags verksamhet. Vilka leverantörer ska man välja? Vilka avtal och villkor lämpar sig bäst? Hur gör man inköpsfunktionen till en affärsdrivande process som lyfter lönsamheten i företaget?

Mitt namn är Ted Nordquist, 2012 startade jag Sourcian Partner med visionen att utveckla inköp och Supply Chain för alla typer av bolag oavsett storlek. Genom en tydlig inköpsstrategi, trygga avtal och en vältrimmad supply chain skapas möjligheten att förbättra effektivitet och lönsamhet utan att för den sakens skull tumma på kvalitén.

Inköpslösningar för alla bolag

Efter att ha arbetat länge med inköp i bolag av olika storlek samt i olika branscher är min erfarenhet att mindre bolag inte har samma möjligheter att bedriva sitt inköpsarbete, trots att behovet i många fall är likvärdigt det i större bolag. Via Sourcian Partner ville jag ge denna målgrupp samma förutsättningar med anpassade och kostnadseffektiva tjänster. Sourcian Partner arbetar idag mot företag av alla storlekar.

DI Gasell 2021 & 2022

För andra året i rad har Sourcian Partner mottagit den prestigefyllda utmärkelsen DI Gasell.
Läs mer: Vi är utsedda till Gasell 2022

Är inköp lika relevant i hög- och lågkonjunktur?

Detta är en fråga jag ofta får och svaret är ja. Inköp har alltid en viktig funktion och något man aktivt behöver arbeta med då omvärlden ständigt förändras. Man behöver snabbt kunna anpassa dig och ändra fokus i takt med att marknadens svänger.

Under högkonjunktur behöver man möta en ökad efterfrågan på produkter och tjänster med fokus på kapacitet och leverans. Under lågkonjunktur behöver man snabbt kunna se trender på minskad efterfrågan av artiklar/tjänster för att då kunna bromsa in lagernivåer och kapacitet hos leverantörerna. Att kontinuerligt se över sin inköpsstrategi är A och O för att kunna anpassa verksamheten till omvärlden.

Den 2:a maj 2022 intervjuades Ted i Dagens Industri; “Så kan företag tackla krigseffekterna”. Artiklen handlar om hur företag kan tackla pandemi- och krigseffekterna i sina inköp och leveranskedjor.

Varför välja Sourcian Partner?

Med gedigen erfarenhet och bred kompetens kan vi snabbt skapa en tydlig bild över ett företags verksamhet och behov. Med allt från effektiva punktinsatser till längre samarbeten hjälper vi till att utveckla inköpsverksamheten i den riktning fröetaget behöver.

Sourcian Partner är precis vad namnet säger: En partner. Vi arbetar nära våra kunder, för att bistå med trygghet och support över tid, för att att lyfta er inköpsverksamhet till nya höjder.

Vi är lyhörda, drivna och älskar inköp!

Ted Nordquist
Sourcian Partner AB