Sourcing Business Lawyer

Juridik kan kännas klurigt och att tolka och upprätta lagtexter och avtal är ett stort och viktigt arbete. Det är inte alltid enkelt att hålla reda på vilka skyldigheter och rättigheter ditt bolag har, respektive de företag du gör affärer med.

Vår affärsjurist hjälper er granska juridiska dokument och agerar rådgivare i syfte att säkra upp era affärer och stå starka vid de tillfällen problem eller tvister uppstår i era affärsrelationer.

Sourcing Business Lawyer är ett komplement som skapar trygghet och möjliggör affärer med hög kvalitet och säkerhet.

Områden vi kan stötta inom;

LOU Lagen om offentlig upphandling

Affärsjuridik

Avtalsrätt, skapa & granska avtal

Köprätt, skadeståndsrätt

Juridik: IT, HR, Ekonomi mm

Förhandling/tvister

Specialist Upphandling

Specialist LOU

Vill ni veta mer?