Behovsguiden

Behöver ni inköpsexpertis till er verksamhet?

Vi har ett brett utbud av inköpslösningar för att kunna tillgodose olika behov och utmaningar. Vilken inköpsexpertis söker ni?

Logistikkonsult från Sourcian Partner

Vi behöver en Logistikkonsult

  • Sätta upp logistikflöde
  • Öka lageromsättningen
  • Utöka leveranskapaciteten
Inköpskonsult skakar hand efter en förhandling

Vi behöver en
Inköpskonsult

  • Täcka upp personalbortfall
  • Söker specifik kompetens
  • Utöka inköpsteamet
Interim inköpschef som hjälper företag att öka lönsamheten

Vi behöver en
interim Inköpschef

  • Tidskrävande rekrytering
  • Ledighet/frånvaro
  • Leda inköpsteamet
Vill ni diskutera
era behov med oss?

Boka inledande fri konsultation med en inköpsexpert. Välkomna!

Sourcing On Demand process i hjul med ikoner sänka kostnader, spara tid, effektivisera och nå resultat.

Trimma priser & villkor
på indirekta inköp

  • Lönsamma avtal över tid
  • Frigöra tid för kärnverksamhet
  • Tillgång till inköpsexpertis
Sourcing Transform: Projektering och affärsutveckling inom inköp och supply chain

Sänka kostnader
& öka effektiviteten

  • Förbättra marginaler & resultat
  • Strategisk inköpsstyrning
  • Effektivare inköpsprocess
Sourcing Mentor för över kunskap inom inköp och kan erbjuda inköpsutbildning, inköpscoaching och inköpsrådgivning.

Höja vår
inköpskompetens

  • Höja vår kompetensnivå
  • Rådgivning till inköpsteamet
  • Mentor till företagsledningen
Ikon för upphandlingstjänst Sourcing Public: Anbud och offentliga affärer LOU

Lämna anbud
mot
offentliga bolag

  • Öka möjligheter till affär
  • Kvalitetssäkra anbud
  • Öka vår LOU-kompetens