Kvalitetskontroll (Quality Control) är viktigt för att säkerställa leverantörskvalitet.