Logistikens-kostnadsutveckling-ship-e1649073795634

Webininar inköpsarens roll i logistikens kostnadsutveckling. Bilden föreställer lastfartyg med containrar