European Union EU Flag

Hur påverkas ni av EUs lagförslag inom due diligence?