Vid kristider behöver inköpsavdelningen ta ut en ny riktning och strategi framåt (skylt visar olika vägar)