Vägledning för hållbar upphandling

Hållbarhet och miljö inom inköp.

Vägledning för hållbar upphandling

Hur jobbar ni med hållbar upphandling inom den privata sektorn?
Hur ser ni till att upphandlingar blir hållbara? 
Har ni något stöd att luta er mot när ni arbetar med detta?  

2017 kom ISO20400 den första internationella standarden för hållbar upphandling. Det finns ett stort värde i att kunna luta sig mot den här standarden såväl i det praktiska arbetet som i ett förfrågningsunderlag. Standarden ger en vägledning till att förstå hur hållbara inköp kan förvaltas, drivas och utvecklas. 

Vad menas egentligen med hållbar upphandling?

Det innebär att fatta inköpsbeslut som uppfyller organisationens behov.
Att göra det på ett sådant sätt som är till nytta för såväl organisationen, samhället som miljön.
Att se till att företagets leverantörer uppför sig etiskt, att de inköpta produkterna och tjänsterna är hållbara.
Att inköpsbesluten hjälper till att lösa sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor.  

Målet är att hjälpa både små och stora företag, både offentliga upphandlare och företag att integrera hållbarhet i inköpsprocessen. Vägledningen följer hela inköpsprocessen från behovet uppstår och fram till att tjänsten upphör eller varans livslängd är över.   

Jacques Schramm, ordförande för ISO / PC 277, projektkommittén som utvecklade den internationella standarden, säger att fördelarna med hållbar upphandling kan vara mycket omfattande.

“Det är inte längre tillräckligt för företag att förlita sig på leverantörer för att ge dem det de vill ha”.

Organisationer har stor nytta av att lära känna sina leverantörer väl och förstå deras krav. Att kunna säkerställa att deras krav inte är orealistiska och att leverantörerna har goda etiska metoder. Hållbar upphandling hjälper till att minimera risker. Det uppmuntrar också köpare och leverantörer att arbeta nära varandra för att få ett bättre resultat för alla.  

ISO 20400 ger riktlinjer för att integrera hållbarhet i en organisations upphandlingsstrategi och process, där principerna om hållbar upphandling fastställs, såsom ansvarighet, öppenhet, respekt för mänskliga rättigheter och etiskt beteende. 

Vill ni ha hjälp att se över era mål kring hållbar upphandling?
Kontakta oss för en fri konsultation och berätta hur det ser ut hos er.

Ps. Titta gärna på vårt inspelade Webinar om Hållbara inköp. DS

 

 

 

Källor: 
https://www.iso.org/news/Ref2178.html
https://image.freepik.com/free-photo/planting-trees-nature-environment-save-world-ecology-word-graphic_53876-64948.jpg