Sourcing Transform

Sourcian erbjuder utveckling av er inköpsverksamhet inklusive supply chain.
Vi identifierar utvecklingspotential och kostnadseffektiva förbättringar i er organisation, samt kan hjälpa till att genomföra dem.

Typiska uppdrag
Sourcian Partner ikon Förbättringsanalys inköp

Förbättringsanalys

Genom en inledande Förbättringsanalys hittar vi förbättringspotential som rör organisation, processer och rutiner. Med målsättning att spara tid och pengar samt lyfta er inköpsfunktion och lönsamhet i bolaget.

Sourcian Partner ikon Spendanalys

Spendanalys

I producerande bolag ligger inköpskostnaderna på mellan 50-70%. Utifrån en spendanalys kan man på ett enkelt sätt få bättre överblick och bättre fokus på kostnadsmassan i bolaget.

Sourcian Partner ikon Besparingsprojekt

Besparingsprojekt

Höga inköpspriser och låga marginaler? Utifrån spendanalysen kan vi sänka kostnader och öka effektiviteten på inköp och supply chain. Varje sparad krona slår direkt i bolagets resultat.

Sourcian Partner ikon Inköpsstrategi

Inköpsstrategi

En inköpsstrategi tas fram utifrån företagets strategi och mål. Med en inköpsstrategi stakar man ut vägen för hela inköpsavdelningen där alla i företaget arbetar mot samma inköpsmål.

Sourcian Partner ikon Kategoristyrning

Kategoristyrning

Utifrån en inköpsstrategi kan man kategorisera och få bättre styrning på inköp och därmed nå lägre produktkostnader, ökad kvalité och smidigare leveranser.

Sourcian Partner Ikon frågetecken; Vill du veta mer?

Vill ni veta mer?

Vill du veta mer eller har annat behov? Kontakta oss så pratar vi närmare.