ANTIKORRUPTION FÖR INKÖPARE

1

Lektion

3 h

KURSLÄNGD

Plats

ONLINE

Alla

nivåer

Plats

ONLINE

Svenska

språk

3 790 SEK

pris

kursledare

FREDRIK VON HOMEYER

Fredrik är en erfaren och mycket uppskattad föreläsare inom bland annat förhandlingsteknik, juridik och korruption.

Med en bakgrund som jurist och certifierad förändringsledare, samt omfattande erfarenhet av att leda stora inköpsprojekt och genomföra organisatoriska förändringar, har Fredrik en unik förståelse för inköparens vardag och de utmaningar de möter.

Överblick

Välkommen till vår specialiserade kurs om korruption för inköpare, designad för att ge dig de verktyg och kunskaper du behöver för att identifiera, förebygga och hantera korruption inom din inköpsverksamhet. I en värld där affärsetik och transparens är viktigare än någonsin, är denna kurs oumbärlig för alla som arbetar inom inköp. 

Inköpare spelar en central roll i företagets affärsverksamhet och står ofta i frontlinjen när det gäller att interagera med leverantörer och externa parter.

Genom att delta i denna kurs kommer du att vara bättre rustad att skydda ditt företag från de ekonomiska och juridiska risker som korruption innebär. Du får också verktygen att skapa en mer etisk och transparent inköpsmiljö, vilket stärker företagets rykte och förtroende hos kunder och partners. 

vinster efter genomförd kurs:

vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till inköpare som har en central roll i företags affärsverksamhet och ofta interagerar med leverantörer och externa parter. Kursen är särskilt relevant för dem som vill stärka sina kunskaper inom affärsetik och transparens, och som vill skydda sitt företag från ekonomiska och juridiska risker kopplade till korruption.

vad ingår i kursen?

Få en grundläggande förståelse för vad korruption är, dess olika former och hur den kan påverka organisationer och affärsrelationer. 

Lär dig att känna igen tecken på korrupt beteende och vilka områden inom inköp som är mest utsatta. 

Utforska effektiva strategier och policies för att minimera risken för korruption, inklusive due diligence och intern kontroll. 

Få insikt i de lagar och regler som styr antikorruptionsarbete, både nationellt och internationellt. 

Analysera verkliga exempel på korruption inom inköp och lär dig hur dessa situationer kan hanteras och undvikas. 

vad säger andra?

Är du intresserad?

Fler Kurser

Du kanske också Är intressead Av dessa kurser?

kurs 1

INTRODUKTION TILL HÅLLBARA INKÖP

Välkommen till vår kurs i hållbara inköp, speciellt utformad för inköpare som vill leda vägen mot en mer hållbar framtid. Här får du de kunskaper och verktyg som krävs för att skapa värde genom hållbara inköp och förbättra företagets hållbarhetsprestanda.

ANTIKORRUPTION FÖR INKÖPARE

1 lektion - 3 timmar
SE KURS

kurs 3

SUPPLIER QUALITY MANAGEMENT (SQM)

Supplier Quality Management (SQM) är avgörande för att säkerställa hög kvalitet på produkter och tjänster samt undvika leveransstörningar. Denna kurs ger en grundläggande förståelse för SQM, med fokus på strategier och verktyg för att förbättra leverantörsrelationer och effektivitet.

SUPPLIER QUALITY MANAGEMENT

1 lektion - 3 timmar
SE KURS