SKAPA BÄTTRE AFFÄRER MED ÖKAD INKÖPSKOMPETENS

Förstärk er inköpskompetens och nå framgång med hjälp av Sourcing Mentor. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom utbildning, coachning och rådgivning.

SOURCING COMPETENCE:

KOMPETENSUTVECKLING INOM TRE OMRÅDEN

Inköpscoachning

Förbättra era inköpsinsatser med vår professionella coachning. Våra erfarna coacher är dedikerade till att guida era inköpare till att nå sin fulla potential och uppnå framgång i er i organisation. Vi anpassar cochningen efter specifika utmaningar och mål.

Inköpsutbildning

Stärk er inköpskompetens med våra skräddarsydda  och standardiserade utbildningar. Våra erfarna experter utrustar era inköpare med verktygen som behövs för att lyckas i sina roller och driva positiva resultat i er verksamhet. Vi har även samarbeten med utbildningsföretag.

Inköpsrådgivning

Tillför värdeskapande rådgivning och inköpsexpertis till er företagsledning genom våra mentorer. Med vår breda erfarenhet och djupa branschkunskap hjälper vi er att fatta vägledande och strategiska beslut som stärker er inköpsverksamhet.

Inköpsutbildning

Oavsett om ni behöver förstärka er inköpskompetens som privatföretag, eller vill skapa framtidssäkrade inköpsutbildningar som utbildningsföretag, så har vi skräddarsydda lösningar som passar era behov.

Privata företag

Kvalitativa och relevanta utbildningar

Vi förstår värdet av välutbildade inköpare för att driva framgångsrika affärer. Med våra kvalitativa, relevanta och effektiva diplomutbildningar stärker vi er inköpsfunktion och skapar värde för er verksamhet.

Utbildningsupplägg

Vårt utbildningsupplägg, med erfarna branschexperter som föreläsare, ger deltagarna de kunskaper och färdigheter som behövs för att uppnå sina målsättningar inom inköp.

Genom interaktiva föreläsningar, praktiska case studier och gruppdiskussioner får de en omfattande förståelse för inköp och de strategier som leder till önskade resultat och måluppfyllelse.

 

Vi erbjuder en bred skala av inköpsområden inom våra utbildningar, inklusive exempelvis strategiskt inköp, leverantörsstyrning, förhandlingsteknik, inköpsprocesser och hållbarhet. 

Sourcian Partner bild från seminarium inköp där Ted Nordquist föreläser

Paketerade inköpskurser

Maximera ditt lärande och upptäck våra paketerade inköpskurser och utbildningar.

Utbildningsföretag - Är ni intresserade av samarbete?

Kontakta oss för att diskutera ert behov!

Utbildningsföretag

Tillsammans formar vi framtidens inköpare

Som utbildningsföretag kan ni ta hjälp av oss som inköpsexperter för att skapa anpassade utbildningar och hålla föreläsningar. Tillsammans formar vi utbildningar som ger era studenter de nödvändiga kunskaperna och verktygen för att bli framgångsrika inom inköpsområdet.

Utbildningsupplägg

Vårt flexibla utbildningsupplägg hjälper er att erbjuda en eftertraktad portfölj av diplomerade inköpskurser och utbildningar.

 

Med våra utbildningsledares spetskompetens inom aktuella inköpsområden kan vi skapa anpassade utbildningar efter era specifika behov. Vi kan vara er partner genom hela processen, från design till föreläsningar och administrationen kring kurserna.

 

Vi erbjuder interaktiva föreläsningar, praktiska övningar, gruppdiskussion och handledning för en meningsfull inlärning, både på distans och på plats. 

 

Eleverna får en omfattande omfattande förståelse för inköp och de strategier som leder till önskade resultat och måluppfyllelse.

Exempel på:

UTBILDNINGSOMRÅDEN

Ta del av nedan exempel på områden vi erbjuder inköpsutbildningar och inköpskurser inom. Vi strävar efter att skapa företagsanpassade utbildningar som uppfyller era specifika behov. Vill du diskutera innehåll och upplägg, eller har behov av en utbildning som inte finns med i listan? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig vidare.

 

Vi erbjuder även standardiserade inköpskurser och utbildningar. Läs mer på denna sida

Kraven på en inköpare ser väldigt annorlunda idag jämfört med bara för ett par år sedan. Med rätt verktyg och kunskap kan inköpsarbetet skötas mer professionellt och effektivt.

Vi kan exempelvis erbjuda utbildningar inom följande områden;

 

 

 • Strategiskt inköp
 • Förhandlingsteknik
 • Värdeskapande inköp
 • Kategoristyrning
 • Inköparens språk
 • Upphandlingsmetodik
 • Inköpsanalys
 • Leverantörsuppföljning

Att genomföra analyser och arbeta med simuleringar är mer aktuellt än någonsin. Vi erbjuder tillsammans med våra samarbetspartners utbildningar som underlättar adminstrationen och ger bättre beslutsunderlag.

Vi kan exempelvis erbjuda utbildningar inom följande områden;

 

 • Riskhantering
 • Excel för inköpare

Vi förstår utmaningarna när man just bytt branch eller reglerna i den nuvarande förändras- vi erbjuder där utbildningar i branschspecifika utbildningar som ger verktygen för att kravställa och följa upp enligt den unika branschens normer och standarder.

Vi kan exempelvis erbjuda utbildningar inom följande områden;

 • Elektronikinköp
 • IT-inköp
 • Entreprenadinköp

En välplanerad logistikapparat kan idag vara ett av företagets viktigaste konkurransfördelar. Vare sig inköparen arbetar med logistiken operativt eller strategiskt erbjuder vi skräddarsydda utbildningar som ger tryggheten att bygga processer, men även tänka utanför.

Vi kan exempelvis erbjuda utbildningar inom följande områden;

 • Incoterms

Vare sig det handlar om behovsanalysen, kravställningen eller uppföljningen så kan vi med kundanpassade utbildningar tillgodose ert utbildningsbehov inom hållbarhetsområdet.

Vi kan exempelvis erbjuda utbildningar inom följande områden;

 

 • Introduktion till hållbarhet
 • Hållbara leveranskedjor
 • Hållbar kravställning
 • Hållbar uppföljning

Idag är en stor del av inköparens arbete att involvera och se till att alla intressenter är delaktiga i inköpsprocessen. Projektledningen har blivit en naturlig del av inköparens kunskapsportfölj.

Vi kan exempelvis erbjuda utbildningar inom följande områden;

 • Målstyrning
 • Förändringsledning

Det viktigt inom inköp att noggrant välja pålitliga leverantörer. Leverantörskvalitet påverkar hela värdekedjan och är avgörande för att produkter och tjänster uppfyller företagets standarder. Därför är kontinuerlig uppföljning och samarbete centrala delar av inköparens roll.

Vi kan exempelvis erbjuda utbildningar inom följande områden;

 • Supplier Quality Management (SQM)

Som inköpare är vardagen väldigt nära juridiken och dess termer, vi kan säkerställa att inköpsteamet har den kompetensen som behövs för att otimera sina avtal och känna sig trygga i förhandlingen.

Vi kan exempelvis erbjuda utbildningar inom följande områden;

 • Affärsjurdik för inköpare
 • Avtalsrätt
 • LOU
 • Antikorruption för inköpare

Hur ser ert behov inom utbildning ut?

Välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor!

MAJA BILIC
Utbildningsansvarig

Inköpscoachning

Genom vår professionella och individanpassade coachning hjälper vi era inköpare att växa och nå sin fulla potential i sina inköpsroller, vilket i sin tur ökar affärsnyttan i er verksamhet.

Vi hjälper er att lyckas i er inköpsroll

Förstärk era inköpsprestationer genom vår professionella inköpscoachning. Våra erfarna coacher är dedikerade till att guida era inköpare till att nå sin fulla potential och uppnå framgångsrika resultat inom inköpsfunktionen.

Upplägg & önskemål

Genom personlig coaching och individuell vägledning skapar vi en skräddarsydd utbildningsupplevelse som fokuserar på era specifika utmaningar och mål.

 

Våra coacher delar med sig av sina omfattande kunskaper, beprövade strategier och effektiva verktyg för att stärka era inköpsfärdigheter och beslutsfattande.

Målsättning med coachningen

Genom vår inköpscoachning kan era inköpare förbättra sin förhandlingskapacitet,utveckla starka leverantörsrelationer, öka effektiviteten i inköpsprocessen och optimera kostnadsstyrningen.

Vi fokuserar också på att utveckla deras affärsmässiga förståelse och förmåga att agera som strategiska partners inom företaget.

Skräddarsydda coachningpaket efter era behov!

Kontakta oss för att diskutera ert behov!

Vill ni stärka era inköpsprestationer genom coachning?

Välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor!

Ted Nordquist, VD Sourcian Partner

TED NORDQUIST
VD & Procurement Advisor

Inköpsrådgivning

Genom vår professionella och individanpassade coachning hjälper vi era inköpare att växa och nå sin fulla potential i sina inköpsroller, vilket i sin tur ökar affärsnyttan i er verksamhet.

Mentorskap och inköpsexpertis till er företagsledning

Med vår expertis och erfarenhet inom inköp blir vi er pålitliga partner. Vi har djup kunskap om marknaden och förstår de senaste trenderna och förändringarna i omvärlden. Vi stödjer er företagsledning i att fatta vägledande beslut och navigera genom inköpsutmaningar för att skapa effektiva strategier.

Vårt erbjudande

Vi kan erbjuda både kontinuerlig expertis och stöd, där våra erfarna rådgivare agerar som bollplank till er företagsledning och tillhandahåller kvalificerad rådgivning för att förbättra era inköpsstrategier utefter era behov.

 

Utöver detta kan vi även göra punktinsatser baserat på era specifika behov och utmaningar. Vi hjälper er att identifiera möjligheter till effektivisering och förbättring inom era inköpsaktiviteter.


Kontakta oss för en diskussion om hur våra rådgivare kan bäst stötta er verksamhet och företagsledning. Vi ser fram emot att bli er partner!

Vi vill bli er vägledande partner inom inköp!

Kontakta oss för att diskutera ert behov!

Hur kan vi stötta er företagsledning?

Välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor!

LOUISE RONNEVI ALWALL
Regionansvarig Öst