Tankar om hållbarhet

Hållbarhet och miljö inom inköp

Tankar om hållbarhet

Det finns många tankar kring hållbarhet. 

Här är några som vi har fått till oss;

Det vi släpper ut kommer vi senare att få konsumera. 
Allting sprids och ingenting försvinner. 

Allt bryts sakta men säkert ner. 
Vi präglas av det som är runt oss. 

Vår värld står inför stora utmaningar

Miljöförstöring, klimatförändring, resursbrist och sociala klyftor påverkar oss alla. Som företagare bär man ett ansvar men har också en del i lösningarna för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Många tänker när de hör ordet hållbarhet att det kommer bli kostsamt och dyrt.

Vad innebär hållbarhetsarbete?

Hållbarhetsarbete är en investering som minskar riskexponeringen. Samtidigt så ökar effektiviteten och genererar avkastning i form av nya affärer. Det blir fler uppdrag, förbättrade kundrelationer och lönsamheten ökar.

Efterfrågan på hållbara affärsmodeller som samtidigt bygger ekonomiskt och socialt värde växer hela tiden. Behovet av att hitta lösningar på vår tids stora miljö- och samhälleliga utmaningar skapar nya och betydande affärsmöjligheter. Ett sätt är att vi delar saker med varandra. Du behöver t ex inte äga bilen själv utan delar den med andra.  

Hållbarhet är viktigt oavsett vad det handlar om. Med hjälp av vår hållbara tjänst, Sourcing On Demand upphandlas varor/tjänster för t ex 10 företag samtidigt istället för att varje företag ska göra detta var och en för sig. På så sätt sparas resurser samtidigt som företagen får lägre inköpskostnader.

Det är viktigt som företag att ha en strategi och att välja att arbeta med hållbara leverantörer och leverantörer som har ett miljötänk. En förutsättning är också att hela företaget jobbar åt samma riktning och mål. Man får inte glömma att det finns lagkrav som styr. 

Varför utveckla ett hållbarhetsarbete?

Det finns många skäl till att utveckla ett hållbarhetsarbete.

  • Hållbarhetsarbete ger ökad kundnöjdhet
  • Gynnar försäljningsarbetet
  • Stärker relationen till medarbetarna.

Eftersom allt fler kunder ställer högre krav på hållbarhet så blir förväntningarna på att ett företag arbetar hållbart allt högre. Den svenska staten sätter vikt vid miljö och social hållbarhet vid upphandlingar. Men fortfarande är priset ofta avgörande trots det så har hållbarhet blivit allt mer av en förutsättning för att konkurrera om och behålla kunder, både offentliga och privata.

Varför är det så tro? En tanke kan vara att konsumenterna blir mer medvetna och ställer högre krav på företag, deras produkter och tjänster. Även personal ser företags hållbarhetsarbete som allt viktigare. För många har det blivit en betydande faktor för att kunna behålla och rekrytera kvalificerad personal. 

Tre delar: Ekologisk-, ekonomisk och social hållbarhet

Vi får inte glömma av att hållbarhet har tre delar och att vi behöver dem alla; Ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet

Det pratas ofta om ekologisk- eller ekonomisk hållbarhet. Inte lika mycket om den sociala hållbarheten. Vad är då social hållbarhet? 

Folkhälsomyndigheten definierar social hållbarhet så här

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.” 

Det finns några anledningar till varför ett företag bör satsa på social hållbarhet. Den generation som är på väg in på arbetsmarknaden nu väljer oftare arbetsgivare baserat på deras värderingar och samhällsansvar dessutom ger social hållbarhet en konkurrensfördel, både som arbetsgivare och affärsmässigt.

Tänk hållbarhet och inkludera alla delarna!

Hållbarhet inom Inköp – Vad menas?

Ted och Peter på Sourcian Partner ger en kort inblick. Klicka här för att lyssna på YouTube-klippet
Titta gärna på vårt Webinar om Hållbara inköp

Vill ni diskutera hållbarhet ur ett inköpsperspektiv? Välkommen att kontakta oss!