Supply Chain – Vad är det?

Optimering av Supply Chain Management skapar fördelar för verksamheten

Supply Chain – Vad är det?

En Supply Chain – eller försörjningsskedja som det heter på svenska, är ett nätverk som består av individer och företag som är inblandade i att skapa en produkt för leverans till kund. Kedjan börjar med producenten av råmaterial och slutar med transport av färdig produkt ut till kund.
Supply chain management (SCM) är en avgörande process eftersom en optimerad Supply Chain resulterar i lägre kostnader och en mer effektiv produktionscykel. Företag som optimerar sin Supply Chain reducerar sina kostnader och förblir konkurrenskraftiga.

Stegen i en Supply Chain-process

I en Supply Chain-process inkluderas varje steg som gör att en färdig produkt eller tjänst kan levereras till slutkund, de olika stegen i processen kan exempelvis vara att sourca råmaterial, transport av råmaterial till produktionen och sedan transportera färdig produkt till ett distributionscenter eller till detaljhandeln där de sedan levereras till kunden. Inblandade parter är till exempel tillverkande företag, leverantörer och underleverantörer, lager, transportföretag, distributionscentraler och återförsäljare.

När Supply Chain Management är effektivt, kan det sänka ett företags övergripande kostnader och höja lönsamheten. Men om en länk i ”kedjan” bryts, kan det påverka resten av ”kedjan” och kan därför vara kostsamt.

Modeller Supply Chain Management

Det finns olika modeller av Supply Chain Management, vilket som passar ett företag beror på dess struktur och verksamhet samt företagets behov. Nedan har vi listat lite olika typer:

  • Continuous Flow Model
   En traditionell modell som fungerar väl för företag vars produktportfölj har liten variation. Produkterna har stor efterfrågan och kräver väldigt lite eller ingen omkonstruktion alls. Detta betyder att företaget kan strömlinjeforma produktionstiden och ha bättre kontroll över inventarier. För att undvika flaskhalsar i produktion när denna modell används behöver råmaterialslagret fyllas på ofta.

 

  • Fast Chain Model
   Denna modell fungerar bäst för företag som producerar och säljer produkter baserade på trender. Verksamheter som använder sig av denna modell behöver få ut sina produkter på marknaden snabbt för att kunna ta fördel av trender som gäller just för stunden. Producenten behöver röra sig snabbt från idé till prototyp, från prototyp till produktion och sedan ut till kund.
   ”Fast fashion” är ett tydligt exempel på industri som använder sig av denna supply chain-modell.

 

 • Flexible Model
  Företag som tillverkar högtids- eller säsongsbetonade varor använder sig ofta av den flexibla modellen. De här företagen upplever att hög efterfrågan på deras produkter kommer i vågor följt av långa perioder av låg efterfrågan eller ingen efterfrågan alls. Den flexibla modellen säkerställer att företagen snabbt kan växla upp produktionen och för att sedan stänga av produktionen när efterfrågan ebbar ut. För att kunna vara lönsamma, måste företagen kunna vara precisa i sina prognoser gällande behov av råmaterial, inventarier och arbetsstyrka.

 

Vikten av att förstå sin Supply Chain

En kartläggning av ett bolags Supply Chain gör det möjligt att tydligt definiera marknaden och vart bolaget vill vara i framtiden. Genom att utveckla strategier på företagsnivå gör att ett bolag behöver ta beslut i huruvida det vill operera självständigt eller ingå i samarbeten med andra bolag som verkar inom samma industri eller i andra industrier.
Varje steg i en supply chain är i grunden en del av en annan industri där ett exempel är råmaterialsutvinning och tillverkning. Supply chain möjliggör för ett bolag att få inblick i hur andra bolag som är inblandade i samma kedja arbetar och vad de arbetar med och hur de är inblandade i kedjan. Men det gör det också möjligt att få en syn i hur konkurrensen är i en industri som bolaget vill börja verka inom.

Behöver ni hjälp att kartlägga er Supply Chain? – Välkommen att kontakta oss!
____________________________________________________________________________________________
Clip art vector created by brgfx – www.freepik.com