Dagens Industri efter att Sourcians VD Ted Nordquist blivit intervjuad.

Sourcian i Dagens Industri

 

Sourcian´s VD intervjuad av Dagens Industri

Den 2:a maj 2022 publicerade Dagens Industri en artikel efter att Sourcians VD Ted Nordquist intervjuades. Artikeln handlar om hur företag kan tackla pandemi- och krigseffekterna i sina inköp och leveranskedjor.

Läs artikeln i Dagens Industri här

 

Nedan text är avskriven från huvudartikel:
https://www.di.se/nyheter/sa-kan-foretag-tackla-krigseffekterna-viktigast-ar-att-inte-fastna-i-problemen/
Källa urprunglig artikel: Dagens Industri, skribent Caroline Åkerlund

Så kan företag tackla krigseffekterna: ”Viktigast är att inte fastna i problemen”

Kraftiga prisökningar, råvarubrist och störningar i leveranskedjan. I krigets spår ser problemen ut att hopa sig för många bolag.

”Men man ska komma ihåg att det finns möjligheter i det här svåra läget”, säger Ted Nordquist, vd för inköps- och logistikkonsultföretaget Sourcian Partner. 

Kriget i Ukraina, inflation och pandemin har fått många bolags kostnader att skjuta i höjden, samtidigt som det är svårt att få tag på vissa råvaror och störningar i leveranskedjor har uppstått.

”Just nu lider många av materialbrist. Man söker desperat efter material och komponenter som man behöver för sin verksamhet. Samtidigt som vissa större företag i kraft av sin storlek har säkrat större volymer för sin produktion, vilket spär på problemen för mindre aktörer”, säger Ted Nordquist, vd och grundare av Sourcian Partner.

Företaget, som i fjol utsågs till Gasellbolag, är specialiserat på behovsanpassade inköps- och logistiklösningar som hjälper företag att öka sin lönsamhet. Bolaget har de senaste åren hjälpt många företag att hantera tvärniten som uppstod i början av pandemin, samt alla följdverkningar den och kriget i Ukraina har fört med sig.

”Viktigast är att inte fastna i problemen. Vissa saker går inte att göra något åt. Elpriser kan inte förhandlas ner till exempel, det får man bara acceptera. Men det finns andra möjligheter i det här svåra läget. Man ska inte vara rädd för att göra förändringar. Tvärtom, ställer man om nu kan det göra bolaget ännu bättre”, säger Ted Nordquist och delar med sig av några råd för att ställa om:

1. Riskanalysera bolagets inköp och leveranser

Har man inte dammat av bolagets riskanalys och inköpsstrategi under pandemin är det hög tid att göra det nu, enligt Ted Nordquist. Se över vad som är kostnadsdrivande och vad som är leveranskänsligt och jobba aktivt med inköp och leveranskedjor för att parera de värsta svängningarna.

”Det här är frågor som är affärskritiska och hör hemma på lednings- och styrelsenivå. Bara om ett år kan läget vara ett helt annat. Därför gäller det att hela tiden ha fokus på vad som är viktigt här och nu för att möta framtiden på bästa sätt.”

2. Prioritera tillgänglighet framför pris

Saknar man material och komponenter kan man inte producera. Den medvetenheten har fått fler företag att prioritera tillgänglighet framför lägsta inköpspris, har Ted Nordquist märkt.

”Kina, som fortfarande lider av pandemin och nedstängningar upplevs till exempel som mer osäkert, och vissa bolag som har tillverkning där tittar nu på om man kan producera någon annanstans. Från ett inköpsperspektiv är det viktigt att ha leverantörer med lokal närvaro och global verksamhet.”

En annan faktor som ökat intresset för lokal produktion är fraktkostnaderna som stigit kraftigt under pandemin, och att kriget gör järnvägstransporter från Asien via Ryssland omöjliga i dagsläget.

”Det ökar trycket på havsbaserad transport, vilket sannolikt kommer att pressa upp pris på frakt och containrar ytterligare. Därför ser man över logistikflödet och överväger att flytta produktionen närmare, om det kan innebära högre tillgänglighet.”

3. Bygg bort bristerna med produktutveckling

I krigets spår har priset på vissa råvaror skjutit i höjden. Ett exempel är aluminium, som Ryssland är en stor exportör av. En lösning som flera företag tittar på är att bygga bort bristvaran.

”Om det är svårt att får tag på en viss komponent kan man titta på om den kan designas bort helt, eller omformas för att tillverkas i ett annat, billigare och mer lättillgängligt material. Behöver vi till exempel använda guld eller räcker det med silver om designen är densamma?”, säger Ted Nordquist och fortsätter:

”Det blir ett sätt att minska sin kostnadsmassa i ett läge där man kanske inte kan ta ut alla prisökningar mot kund.”

Bland företagen som väljer att produktutveckla noterar han att man samtidigt passar på att accelerera företagets hållbarhetsarbete.

”Vilket träd och hur ser värdekedjan ut för att få den här träskålen tillverkad och skickad från Asien till Sverige eller var exakt har riskmetallerna till det här batteriet brutits. Det är frågor som blir allt viktigare att kunna svara på, och där tittar många nu på om det finns miljövänligare material eller sätt att producera på när man ändå produktutvecklar.”

4. Våga be om hjälp

Ett litet företag saknar ofta renodlade inköpare. Det kan försvåra arbetet när alternativa inköpskanaler ska byggas upp. Samtidigt kan större företag behöva hjälp med spetskompetens för att köpa in bristkomponenter och råmaterial från alternativa leverantörer.

”Om vi inte kan köpa en viss vara från Ryssland på grund av sanktionerna, var kan vi köpa den då? Att snabbt hitta nya leverantörer, är svårt. Särskilt i ett läge då många jagar samma råvara. Då kan det vara bra att söka råd och hjälp, för de verksamheter som inte har möjlighet att ta in extern hjälp finns det till exempel många kostnadsfria webinarier att ta del av som tar upp de här frågorna”.