Skapa en affärsdriven inköpsprocess

Skapa affärsdriven inköpsprocess

Skapa en affärsdriven inköpsprocess

I denna artikel kommer vi att dela med oss av vår syn på hur man skapar man en affärsdriven inköpsprocess. Men först behöver vi reda ut vad en inköpsprocess är.

Vad är en inköpsprocess?

En inköpsprocess är ett flöde av inköpsaktiviteter.
Alla företag har en inköpsprocess som kan se ut på olika sätt beroende på verksamhet. Frågan är hur ser man på den och hur effektiv den är?

Vi ser inköpsprocessen som ”affärsdriven” – genom att addera strategiskt tänk och kontinuerligt trimma sin inköpsverksamhet med hjälp av en affärsdriven inköpsprocess ökas lönsamheten på både kort och lång sikt.

Hur ser den klassiska inköpsprocessen ut?​

Den klassiska inköpsprocessen brukar se ut enligt nedan steg:

  1. Behov
  2. Leverantörsskanning
  3. Förfrågan
  4. Offertanalys/Leverantörsval
  5. Avtal
  6. Uppföljning

 

Affärsdriven inköpsprocess – Vi kallar den Inköpscirkeln

 

6 byggstenar i inköpscirkeln:

 

 1. Nuläge: Spendanalys, behov av råmaterial, produkter, tjänster, produktions-prognos, leverantörer, krav på leveranskvalite och produktkvalite mm.
 2. Kategorisera ”Skiva elefanten” på bästa sätt för er verksamhet
 3. Sätt strategier för de olika kategorierna och FÖRANKRA dem i företaget
 4. Offertförfarande/analys och leverantörsval
 5. Förhandling/avtal
 6. Resultat/uppföljning KPIer

Men det saknas något viktigt…..

… nämligen:
Input till inköpscirkeln är företagets strategier och mål! Hur vet vi annars vilket håll inköp ska styras?

Utifrån företagets strategier och mål bryter man sedan ner strategi och mål på inköp.

Inköpsfunktionen är den viktigaste funktionen i ett bolag ur lönsamhetssynvinkel. 

Inköp bör därför ha en självklar plats i varje ledningsgrupp där inköpvolymen står för en betydande del av totala omsättningen.

 

Viktigt att tänka på när du skapar en affärsdriven inköpsprocess:

 • Utgå från företagets strategi och mål. Bryt därefter ner dom på inköpsnivå och använd Inköpscirkeln för att verkställa
 • Förankra inköpsstrategierna i företaget
 • Få inköp att vara en del av ledningsgruppen

_______________________________________________________________

Behöver ni hjälp att införa en affärsdriven inköpsprocess i er verksamhet?

Kontakta oss gärna för en första konsultation

Tips: fler kunskapsartiklar och inspelade webinars:

 

 

Bildkälla: Project team vector created by pch.vector – www.freepik.com