Omställningar i kristider

Karta med bokstäver "We vill be ok". Webinarium om inköp i kristider

Omställningar i kristider

Hur inköp och supply chain behöver ställa om i kristider

Covid-19 pandemins framfart har inte undgått någon. En extrem situation som påverkar hela världen och många företag hårt, inte minst i Sverige. Ingen vet heller när denna situation är över. Det vi med säkerhet kan säga är att företag behöver prioritera om i sina verksamheter för att ställa om.

Den här extrema situationen påverkar hela världen och det kan uppstå tuffa situationer för företagare. Många länder har stängt ner eller stänger ner fabriker, skolor och restauranger, vilket påverkar affärskedjan och även våra möjligheter som vi har i Sverige att göra affärer. Många företag har fått permittera då Kina stängde ner sina verksamheter. Nu har Kina startat upp men har ingen att leverera till, vilket leder till omställningar världen över.

Det finns stora skillnader runt om i världen gällande hur man hanterar den här pandemin. I Sverige har vi valt en annan väg, jämfört med andra länder. Myndigheterna och Regeringen ger riktlinjer och sätter upp regler som inte är tvingande på samma sätt som i många andra länder, små och mellanstora företag drabbas dock hårt ändå. När andra länder stänger ner sina verksamheter kommer helt enkelt inga leveranser.

Hur kan man ställa om, vad kan man göra på kort sikt respektive lång sikt?


På kort sikt;

 • Följ myndigheternas rekommendationer och regler
 • Fokusera på överlevnad och se över vilket stöd från staten din verksamhet kan få
 • Skala bort all icke-nödvändig verksamhet
 • Prioritera verksamheten
 • Fokusera på cash-flow, betalningsvillkor, beställningspunkter och lagernivåer. En stor del ligger i avtal, den löpande affären och produktionen.
 • Prata med leverantörerna och dela risker
 • Hitta alternativa leverantörer och leveranskedjor. Vårda leverantörerna och kunderna.
 • Fortsätta produktutveckling för att komma starkt ur krisen. Sluta inte utveckla företaget och produkter utan forma om istället, har man inte intressanta produkter när krisen är över, då ligger man ganska långt efter jämfört med konkurrenterna.
 • Se möjligheterna i situationen och hitta kreativa flexibla lösningar.


På lång sikt;

 • I större utsträckning ha fokus på riskexponering i företaget. Jobba mer aktivt med risker, hur förebygger vi för eventuella framtida virus attacker?
 • Dual Sourcing – titta på marknaden, geografi, kapacitet, tillgänglighet, ekonomi och hållbarhet. Så att din verksamhet inte står handfallna om en leverantör plötsligt stänger ner.
 • Local Sourcing – närhet till verksamhet (närproducerat), stabilitet, leveranssäkerhet och flexibilitet.
 • Flexibel organisation och produktion – skift, lagerkapacitet, anställda vs tempo, anställda och konsulter för att kunna skala upp och ned verksamheten. Sättet att arbeta på plats eller hemifrån kan också ses över.
 • Flexibel leverantörsbas och logistikflöde – Aktiv leverantörs-/inköpsstrategi (stärk inköps position i företaget, att skapa värdeskapande inköp, se till att det köps in från rätt plats och har optimala lösningar), flera leverantörslösningar anpassade för olika marknader, både för produkter men också för frakter och logistikflöden. Undvik att produktutveckla lösningar mot bara en leverantör.


Sammanfattning

 

 • Kriser och konjunkturer kommer och går. Om man har möjlighet, avsätt kapital i högkonjunktur för att sedan utveckla i lågkonjunktur.
 • Digitaliseringen av supply chain är viktig, att man ser över sina system och processer.
 • Ha alltid fokus på inköpsstrategin. Det är en levande process som kontinuerligt bör ses över på grund av omvärldsläget som kommer att förändras.
 • Jobba aktivt med kategoristyrning, bygg flexibilitet med leverantörer och var inte rädd för att byta när möjlighet ges att byta. Viktigt att inte vara fast vid en leverantör. Har man möjlighet så är det viktigt att jobba mot flera.
 • Kontakta alla leverantörer man har, säkerhetsställ att man har en bra och nära dialog, håll igång dialogen och kommunikationen med leverantörerna då de inte alltid själva vet hur leveranstiderna ser ut.
 • Ha koll på omvärlden.

 Varmt välkomna att kontakta oss om ni behöver rådgivning eller vill dela era erfarenheter med oss! Vår inledande konsultation är alltid utan kostnad.

Vi ställer inte in. Vi ställer om.

 

 

 

 sv_SESwedish