Utveckling och förändringsarbete inom inköp

Utveckla inköpsfunktionen – Vad är nästa steg?

Nu kan du se webinariet “vad är nästa utvecklingsteg inom inköp?” i efterhand. Se länk längst ner i denna artikel

Summering


Skillnad mellan taktiskt inköp och strategiskt inköp?

Under webinariet 29 april diskuterade vi tillsammans med deltagarna utvecklingen inom inköp. Vi började med att reda ut begreppen taktiskt respektive strategiskt inköp, hur de ofta sammanblandats och används generellt, och när övergår man från taktiskt till strategiskt och är det en självklar utveckling? En deltagare påpekade att det ofta saknas verktyg för att sätta upp en ny inköpsorganisation och att större bolag gärna uppfinner hjulet på nytt. Eller så har man lyckats med en helt integrerad organisation som är redo att ta nästa steg, man har helt enkelt svårt att hitta nya besparingar eller förbättringsområden.


Nyttan av specialistkunskaperna inom inköpsområdena

Många har satsat på att bygga upp kategoribaserade inköpsavdelningar och specialistkompetens inom dessa respektive kategorier, synen på verksamhetsnyttan har ibland försvunnit eller blivit försvagad. Detta leder i sin tur i vissa fall till ett sämre samarbetsklimat mellan inköp och den verksamhet som i slutändan har kostnadsposterna som faktiskt ska minska. Vi resonerade kring nyttan av specialistkunskaperna inom inköpsområdena och en allt viktigare kompetens är förmågan att samtidigt vara lyhörd och förstå verksamhetens behov och utifrån dessa bygga kategoristrategi.


Synliggöra inköpsavdelningens arbete & vikten av ledningssamarbete

Vi diskuterade även hur inköpsavdelningens arbete bör synliggöras genom att planerade besparingar i den mån det går ska planeras tillsammans med verksamheten och följa verksamhetsbudgeten. Vi diskuterade hur en businesspartner, någon som arbetar nära verksamheten, kan sammanföra och konsolidera olika delar av verksamhetens behov, hur viktigt det är att samarbeta med ledningen och ha förtroendet därifrån. Vi benade i frågan kring hur man skapar gehör, fokus och samarbete för inköp på ledningsnivå.


Fira framgångar kring lyckade besparingsprojekt, leverantörssamarbeten och andra förbättringsinitiativ

Till sist pratade vi om att våga utmana; många inköpsavdelningar driver bra besparingsprojekt och andra förbättringsinitiativ men som inte når ut med sitt budskap så som andra funktioner i verksamheten gör på ett mer naturligt sätt, särskilt hos tjänsteföretag. Även inköpsavdelningarna bör fira framgångar eller nya leverantörssamarbeten eller varför inte bjuda in leverantörer på samma sätt som man bjuder in kunder. Det finns naturligtvis bra exempel på företag som lärt sig detta men vi summerar att det är alldeles för sällsynt.

Länk till webinar: Nästa utvecklingssteg inom inköp?