LOU – En bra affär?

Ikon för upphandlingstjänst Sourcing Public: Anbud och offentliga affärer LOU

LOU – En bra affär?

När oförutsedda händelser som Covid-19 inträffar, blir det begränsningar och så även inom LOU.  Lagen om Offentlig upphandling, LOU,  är en lagstiftning men trots det så fungerar det inte helt korrekt i kristider. Som exempel finns händelser där utrustning saknas och leveranstiderna blir för långa. Dessutom är det flera som tillverkat utrustning men som inte har upphandlat mot offentlig marknad. Hela marknaden berörs men kommuner och landsting påverkas mest. 

Det händer ganska mycket i kristider. I kristider är det bra att titta på om andra affärsmöjligheter kan finnas. Kommuner och offentlig verksamhet måste alltid handla, där finns alltid avtal att skapa. Kommuner öppnar upp i sina processer till exempel utförs fler direktupphandlingar än innan pandemin.  

EU-kommissionen har klassat Covid-19 som en oförutsedd händelse vilket innebär att det skapar nya möjligheter att använda undantagsförfaranden i LOU. Det finns en publicerad vägledning om upphandlingsreglerna på EU-kommissionen att läsa. Kompletteringar av beställningar kommer kunna ske, till exempel om man har beställt 100 stycken munskydd så kan man ändra till 1000 stycken istället om det behövs. Det går inte att göra i vanliga fall men om den här ändringen görs, måste det kunna påvisas att det är påverkat av COVID-19 att det är därför antalet i beställningen ökar.  

LOU en bra affär? 

LOU innebär stora affärer och mycket pengar att tjäna. LOU gäller hela Europa och det innebär samma rättighet att lämna in anbud i Sverige som i Europa.  LOU är ca 1/5 av Sveriges BNP tidigare år. Det är många kunder (upphandlade myndigheter); 

 • 290 kommuner 
 • 21 regioner 
 • 40 universitet och högskolor 
 • 341 statliga myndigheter 
 • 46 statliga bolag 

Allt är publicerat och alla anbud lämnas digitalt. Det går att prenumerera på när det kommer upphandlingar som passar just din verksamhet. 

Avtal får skrivas på max 4 år. Vid vunnen upphandling får du ofta långa, trygga avtal samt en stabil försäljning. Det finns mycket affärer att göra då det finns ett stort antal kunder på den offentliga marknaden.  

 

Följder av Covid19 

Troliga följder av en finansiell kris 

 • Överprövningarna ökar i den allmänna nedgången i konjunkturen
 • Ett ökat intresse för offentliga kontrakt i en tid av osäker ekonomi
 • Eventuellt kommer vi se några avgöranden längre fram där man ändrat i/ ingått kontrakt med anledning av pandemin

Det är inget nytt att överprövningar ökar, så har det varit i finansiella kriser förut, att överprövningarna ökar. Ökningen beror på att det är fler som lämnar anbud och att det finns ett större intresse i att vinna anbud. Det kommer komma ett ökat intresse för offentliga kontrakt, då det är en trygghet. Konkurrensen kommer också att öka.  

 

Lämna anbud – Hur bör man tänka och agera? 

Att kunna lämna in och vinna anbud och kunna tjäna pengar. För att kunna vinna anbudet behövs förståelse och kunskap om LOU. Det är viktigt att lägga tid på anbudet och veta vad som behöver göras. Detta för att inte förlora anbudet på grund av att anbudet inlämnats ofullkomligt. 

Försök sätt dig in i ”Upphandlarens sist”, för att försöka minimera överprövningar och ha en viss försiktighet. Tänk på att det är stabila och långa avtal som kan uppnås.  

 

Skillnaden mellan ”vanlig” och offentlig upphandling 

Det är mycket att hålla reda på. Men skillnaden är inte jättestor. Det finns sekretess perioder i LOU upphandling. Så länge man är på de två första delarna i LOU upphandling (Behov; insamling & Definition, Marknadsanalys) så kan dialog ske och även prata med leverantörerna. Men så fort kravspec börjar skrivas, så är det sekretess som gäller. 

Allt sker digitalt såsom att skapa sina upphandlingsdokument och publicera annonsen. Sista dagen är det anbudsöppning under sekretess. Alla anbud öppnas på samma gång. Sen har man ett visst antal dagar att göra prövning av leverantörerna och utvärdera anbuden. Efter det kommer tilldelningsbeslut, där man talar om vem som fick uppdraget. Då faller en avtalsspärr in på tio dagar. 

Under den avtalsspärren finns möjlighet att överpröva. Går avtalsspärren ut, finns inte längre möjlighet att påverka.  Efter avtalsspärrens tid har gått ut kan avtal skrivas. Om inte det blir en överprövning då tar det längre tid.  

 

Maximera möjligheter till affär när ni lämnar anbud

I våran tjänst, Sourcing Public, ger vi er rätt stöd genom hela processen för att lyckas med er försäljning mot offentliga bolag. Våra LOU konsulter hjälper dig att öka din försäljning mot offentliga bolag. Offentliga upphandlingar skiljer sig mot privata. Alla krav behöver vara uppfyllda. 

Kunskap om LOU behövs om anbud ska lämnas in. Det kräver mycket förarbete. Chansa inte, ta hjälp så att det blir rätt från början. Ta reda på relevant information för att öka chansen att vinna affären. Det går att begära ut tidigare anbud. Det är viktigt att ha koll på/veta vilka uppgifter som går att begära ut. Detta för att öka sina chanser. Var medveten om att ens egna bud blir offentligt och begär sekretess på det som önskas sekretess på. Inte säkert att sekretess blir på allt man önskar.  

 

Anbudsmodellen  

Genom Anbudsmodellen får ni rätt stöd genom hela processen, för att maximera era möjligheter till affär. 

Vi har delat upp det i tio steg.
Processens alla steg behöver följas. Man kan ta hjälp igenom hela processen eller delar av processen eller göra dessa steg själv.  Stegen kan man använda för att checka av vad som krävs för att lyckas. 

 

Vad ger Sourcing Public?

 • Fler vunna affärer
 • Affärsjuridisk erfarenhet 
 • Best Practice 

 

Kvalitetssäkring & Trygghet 

 • Hjälp att analysera behov.
 • Hjälp att formulera anbud.
 • Kritisk genomlysning – uppfylls kraven?
 • HeadsUp– “Missa inte detta!” 
 • OK-stämpel innan inskick

 

Säkrar kompetens 

 • Utbildar personalen i verkliga case.
 • Kompetens stannar inom företaget.
 • Tidseffektivt och relevant.

 

Sammanfattning  LOU

 • LOU är en trygg och stabil affär även i sämre tider
 • Det finns stora möjligheter att påverka och göra goda affärer, ta dem!
 • Bli duktig på LOU eller ta hjälp, släng inte bort din tid i onödan
 • Se LOU som en möjlighet

 Tips: Titta gärna på vårt Webinar om offentlig upphandling 

Läs gärna vår artikel Lyckas med LOU – Fredrik vet hur  som handlar om LOU ur affärsjuridiskt perspektiv.