3_shaking-hands-gc67a05dfb_1280 kopiera

3_shaking-hands-gc67a05dfb_1280 kopiera

För att uppnå leverantörskvalitet förståelse för varandras styrkor, ambitioner och svagheter viktigt