Österbergs Förpackningsmaskiner AB är ett framgångsrikt teknikföretag, som utvecklar, tillverkar och marknadsför förpackningsmaskiner. Österbergs kunder finns främst inom livsmedelsindustrin, men även läkemedel och kemi. Huvudmarknad är Skandinavien, men maskiner levereras också regelbundet till övriga delar av världen. Företaget har funnits sedan 1973 och är beläget i Bergsjön, Norra Göteborg.

“Våra maskiner utmärks av hög tillgänglighet i kombination med god operatörsergonomi”, säger Jan Svensson, VD på Österbergs.

Proaktivt inköpsarbete efter hjälp med inköpsstrategi

Innan vi kom i kontakt med Sourcian Partner kändes vår inköpsfunktion spretig, där ingen kunde ta helhetsgreppet för den. Eftersom vi inte har utrymme för en renodlad inköpare och inköpsarbetet hanteras av flera personer med olika roller på företaget, så har kostnadseffektiviseringen och synergiarbetet blivit lidande. Det vi saknade var främst en inköpsstrategi och möjligheten att ta tag i rutiner, processer och avtal hela vägen.

Det var naturligt för oss att välja Sourcian Partner då de kunde erbjuda oss olika inköpstjänster som passar vår verksamhet. I och med deras hjälp i strategiarbetet kring inköp kan vi nu på Österbergs arbeta proaktivt istället för reaktivt. Vi får även fram tydligare fakta inför leverantörsdiskussioner, vilket gör att vi kan förhandla och utveckla leverantörsrelationer på bättre sätt än tidigare.

Inköpslösning som ger ökad kontroll av leveransprecision

Sourcian Partner är idag vår flexibla inköpspartner som hjälper oss alltifrån enkla arbeten till större frågor som inköpsstrategi och leverantörsutveckling. Vårt goda samarbete resulterade i att vi får bättre orderbekräftelser från leverantörer och har en ökad kontroll av leveransprecision, Sourcian Partner är mycket kunniga och skiljer sig från andra inköpsföretag eftersom de förstår sig på utmaningarna hos små och medelstora företag och kan erbjuda behovsanpassade inköpslösningar som förbättrar vår lönsamhet.

Vårt helhetsintryck är att Sourcian Partner är en partner som alltid lyssnar och stöttar oss i vår affärsutveckling.

Category
Sourcing Project