Sourcian Partner och NBI/Handelsakademin utbildar tillsammans framtidens inköpare

NBI/Handelsakademin är en etablerad yrkeshögskola som kompetensförsörjer svenskt arbetsliv genom eftergymnasiala yrkesutbildningar inom; Inköp & Logistik, IT & Tech, Bygg & Anläggning samt Ekonomi, Försäljning & Juridik. Utbildningarna är program på 2 år som vänder sig till personer som vill kvalificera sig för ett nytt yrke eller kurser som vänder sig till yrkesverksamma som vill förnya eller fördjupa sina kunskaper inom ett specifikt område. NBI/Handelsakademin finns på flera orter; Göteborg, Malmö, Luleå, Växjö och Halmstad.

 

Under 25 år har NBI/Handelsakademin utbildat flera tusen personer inom Inköp, Supply och Logistik. Lång erfarenhet och starka samarbeten med näringslivet har gett de rätta verktygen att hjälpa studerande att utvecklas och nå sina mål, samtidigt som företag kan rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens.

”Vår strävan är att göra skillnad och förändra livet för människor. Vi vill skapa en bättre framtid och konkurrenskraft för människor och företag genom kompetensutveckling.”

Vårt samarbete – Att utbilda framtidens inköpare

För NBI/Handelsakademin är samarbeten med partners som är aktiva i näringslivet avgörande för att säkerställa att de erbjudna utbildningarna motsvarar den faktiska efterfrågan på arbetsmarknaden. NBI/Handelsakademin och Sourcian Partner har inlett ett samarbete för att möta utbildningsbehoven inom inköp och hållbarhet.

 

Camilla Verngren, Verksamhetsansvarig Yrkeshögskolan på NBI/Handelsakademin, delar sina tankar om samarbetet:Camilla Verngren, Verksamhetsansvarig NBI/Handelskammaren

”Sourcian Partner har ett stort kunnande och ett stort nätverk. De har sina tentakler ute och har en klar förståelse för vilka kompetenser som efterfrågas idag och i framtiden.”

Idag arbetar NBI/Handelsakademin och Sourcian tillsammans genom hela kedjan, från det strategiska där behovsanalys tas fram och ansökan om utbildningstillstånd utförs, till det operativa där utbildningarna genomförs där Sourcian är kursledare och föreläsare. En annan positiv aspekt av samarbetet i att utbilda framtidens inköpare är möjligheten att gemensamt stötta och vägleda studenter som antingen står inför inträdet i arbetslivet eller som önskar vidareutveckla sin karriär.

”Jag ser det som värdefullt att vi tillsammans tar fram utbildningsinnehåll och upplägg som verkligen motsvarar företagens och marknadens behov.” berättar Camilla

 

Hur skulle du beskriva Sourcian som leverantör?

”Sourcian Partner är professionella, väldigt lyhörda och bra på att anpassa efter behov. När vi diskuterar något får vi leverans som är ‘spot on’. De håller sig alltid uppdaterade, och deras kunskap blir även vår. Vi upplever att det är hög kvalitet och precision i allt de levererar.” avslutar Camilla

 

 

 

_______________________________________________________________________
Vill ni veta mer om våra inköpsutbildningar?

Läs om vår tjänst Sourcing Mentor

Category
Sourcing Mentor