Kundreferens Hydropress HUBER

Hydropress Huber är marknadsledande på att sälja maskiner och lösningar till reningsverk. Deras affärsidé är att till kommunala och industriella vattenreningsanläggningar/ vattenanvändare erbjuda behovsanpassade produkter och system avseende fasta partiklars avskiljning ifrån vatten såväl som system för energibesparing.

De erbjuder hög kompetens och god service samt säkerställer pålitliga, effektiva och för varje kund skräddarsydda lösningar. Hydropress HUBER AB är ett helägt dotterbolag till tyska HUBER SE och har även filialer i Finland och Norge. I norden är de idag 35 medarbetare, varav 25 sitter på huvudkontoret i Lindome.

Stöttning i att hitta rätt inköpsresurs

Hydropress HUBER köper in komponenter till deras maskiner och produkter. I samband med en omorganisation gjorde deras inköpsroller om och blev större och mer professionella, vilket skapade behov av att hitta personal som har rätt inköpserfarenhet och kunskaper.

Hydropress HUBER tar hjälp av Sourcian Partner när de behöver hitta personal till sina inköpsroller. En anledning till att samarbetet inleddes är att Sourcian Partner har det nätverk som krävs för att hitta rätt kandidater på rätt nivå.

De kandidater Sourcian Partner tagit fram för oss har varit på rätt nivå för oss och har känts bra! Min känsla är att de arbetar aktivt med sina kandidater och har ett nätverk andra rekryterare inte har. Idag sitter duktiga kandidater sällan på bänken och väntar på jobb, utan det kräver ett varmt nätverk och en organisation bakom, berättar John Skantze, VD på Huber Hydropress.

Hyr-Köps modell med nöjd-kundgaranti

Sourcian Partner stöttar Hydropress HUBER med inköpsresurser genom en Hyr-Köp modell. John berättar om vad han uppskattar med den modellen:

Jag tycker om Sourcians Hyr-Köp modell. En felrekrytering av personal i nyckelposition kan ta tid att återhämta sig ifrån. Det riskerar att skapa oro när en felrekrytering måste avslutas, och det är lite enklare när alla vet att det inledningsvis är en provperiod för att lära känna varandra. Hittills har vi varit väldigt nöjda och tagit över de konsulter vi har haft hos oss.

Delad risk samt att få in personal hyfsat fort, är saker John Skantze uppskattar i samarbetet med Sourcian Partner. Han upplever det också positivt att konsulterna kommit igång snabbt, vilket gjort att de inte tappat fart i organisationen utan kunnat genomdriva planerade förändringar.

Hur är Sourcian som leverantör?

Sourcian som leverantör upplever vi har en tydlig inriktning, är duktiga på det dem gör inom inköp och har ett bra nätverk. De håller sig till det dem är bra på, vilket jag tycker om. Vi känner också att det finns en nivå till bakom tjänsten vi köpt. Att det finns en organisation bakom som utvecklar konsulterna samt att Sourcian även kan hjälpa till med mycket annat inom inköp om behovet skulle uppstå, avslutar John Skantze på Hydropress HUBER.

Category
Sourcing Consultant