Getinge logotype

Getinge är en global ledare inom medicinteknik som i dag sysselsätter över 10 700 personer i 40 länder. Företaget börsnoterades 1993 på Stockholmsbörsen (NASDAQ OMX) och 2021 omsatte bolaget 27,1 miljarder.  Getinge förser sjukhus och institutioner inom Life Science-området med produkter och lösningar som syftar till att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlvård, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. 

Behov av att uppdatera sin kunskap

Efter en internrevision framkom att bolagets strategiska inköpare hade behov av att repetera samt ta in nya idéer inom förhandlingsteknik. Getinge tog kontakt med Sourcian Partner och samarbetet inleddes med ett möte där Sourcian lyssnade in vad utbildningen skulle innehålla för att möta våra krav.

“Med stor lyhördhet har Sourcian skräddarsytt en utbildning för oss på Getinge. På ett ödmjukt och inlyssnande sätt har Sourcian höjt vår kunskapsnivå, precis enligt våra behov.” – Anna Rosdahl, Supply Chain Manager

Utbildningen varvade teori med diskussioner, reflektion och praktiska case. Föreläsare Ted var inlyssnande och involverade alla i gruppen på ett ödmjukt sätt.

Kundreferens Getinge

 

 

Category
Sourcing Mentor