Sara Bjuvefors Ansvarig marknad och affärsutveckling