typical attack time

typical attack time

Typical attack timeline and observations. Bild lånad från Microsoft