typical-attack-time

typical-attack-time

Typical attack timeline and observations. Bild lånad från Microsoft