Inköpscirkeln

Inköpscirkeln

Inköpsscirkel som visar process för en skapa en inköpsstrategi. Steg 1 Nulägesanalys, Steg 2 Kategorisering, Steg 3 Strategi, Steg 4 Leverantörsval, Steg 5 Förhandla avtal och Steg 6 Resultat/Uppföljning

Inköpsscirkel som visar process för en skapa en inköpsstrategi. Steg 1 Nulägesanalys, Steg 2 Kategorisering, Steg 3 Strategi, Steg 4 Leverantörsval, Steg 5 Förhandla avtal och Steg 6 Resultat/Uppföljning