Inköpsstrategi – bara för stora företag?

Inköpsscirkel som visar process för en skapa en inköpsstrategi. Steg 1 Nulägesanalys, Steg 2 Kategorisering, Steg 3 Strategi, Steg 4 Leverantörsval, Steg 5 Förhandla avtal och Steg 6 Resultat/Uppföljning

Inköpsstrategi – bara för stora företag?

Som Inköpare i små-/medelstora företag tänker man ofta att begrepp som inköpstrategi, inköpskategorisering osv. bara är för stora företag. Många tänker att man som liten spelare inte har samma möjligheter att påverka sina inköpspriser som de stora.

Vanliga ursäkter vi får höra:

 • ”Vi köper som vi alltid har gjort”,
 • ”Det är svårt att påverka prisbilden eftersom vi har så låg inköpsvolym”,
 • ”Det är krångligt att byta leverantör och det är smidigt att köpa av Kalle i granngården, som vi gjort i många år nu”.

Med dessa ursäkter är det risk att man få betala mer än vad man egentligen behöver.

Fördelar för inköpare i mindre bolag

Det finns flera exempel på att det är minst lika fördelaktigt och i vissa fall till och med bättre att vara inköpare på ett mindre företag än på ett stort. Låter det konstigt?

Jag ska ge ett exempel;
En del stora bolag kan ha väldigt många produkter i sitt sortiment och väljer ofta stora leverantörer som kan hantera dessa behov och krav. På vissa produkter är priserna väldigt bra, men på andra kan det vara dyrare än marknaden generellt. Detta accepteras ofta som kund för att hålla nere antal leverantörer och man vet att det kostar att hantera många olika produkter under samma tak.

Som liten spelare däremot har man möjligheten att ”plocka russinen” från flera leverantörer, både stora och små, och arbeta smartare. Man är flexiblare och inte låst i ett stort ramverk.

Inköpsstrategin nyckeln för att lyckas

Hur går man då tillväga för att hitta ”russinen” och göra det på ett systematiskt och effektivt sätt?

Jo, med en tydlig inköpsstrategi hävdar vi bestämt att man kan påverka sin inköpssituation och bli en affärsdriven (strategisk) inköpare istället för en traditionell ”avropare”.
Att vara strategisk behöver inte betyda att de varor man köper är komplexa eller dyra, utan att man har en plan för hur man ska arbeta målinriktat med sin leverantörsbas för företagets bästa.

Inköpscirkeln – en process för inköpsstrategi

Bilden visar inköpsstrategi-process, vår Inköpscirkel.

 • I steg 1:  Nuläge, hur såg inköps-/leverantörsstrukturen ut förra året?
 • I steg 2: Kategorisering av leverantörer efter produkter och sortiment.
 • I steg 3: Bedömning av leverantörer per segment.
  Till sin hjälp kan man använda den inom inköps-världen berömda Kraljics matris
 • I steg 4: Förankring internt företaget.
 • I steg 5: Förhandling av avtal och priser.
 • I steg 6: Färdigt resultat med tydlig strategi och besparingar.

Vi kallar detta Inköpscirkeln för att ska vara en levande och naturlig process i en affärsdriven inköpares vardag. Man behöver hela tiden se över sin inköpsstrategi och anpassa den efter marknad och behov. Dessutom sparar den pengar, rakt ner i resultatet, på både kort och lång sikt.

Lycka till med affärerna!

Hälsningar

Ted

Ps. Tips, titta gärna på vårt Webinar om Inköpsstrategi  

Fler artiklar i samma ämne: