Bild på fartyg vid hamn

Arbetet som logistikkonsult varierar inom olika roller och branscher