Vilda köp

Vilda köp

« Back to Glossary Index

Definieras som köp som inte är sanktionerade av inköpsorganisationen, som saknar ramavtal eller förhandlade priser. Vilda köp anses kostsamt för en organisation. Inom offentlig upphandling talas istället om termen otillåten direktupphandling och syftar på sådana köp som inte följt regelverket och därmed kan överprövas inom ramen för en lång tidsfrist. En likartad term är avtalstrohet.

 

Begrepp på engelska: Maverick purchasing, Rogue purchasing)