Tyst accept

Tyst accept

« Back to Glossary Index

Ett avtal kan ingås genom att den ena parten förhåller sig tyst. I det vanligaste fallet har en säljare ställt ut ett anbud, köparen orderbekräftar men med något tillägg (dvs oren accept), därefter förhåller sig säljaren tyst och på så sätt har avtal ingåtts. Tyst accept regleras i avtalslagen (AvtL 6 §  2 st.).

 

Begrepp på engelska: Silent agreement, Tacit agreement