Tredjepartsavtal

Tredjepartsavtal

« Back to Glossary Index

Ett tredjepartsavtal är ett avtal mellan två parter som ger en tredje part rätt (med eventuell samtidig förpliktelse) att nyttja ett avtal. Exempel kan ett större företag teckna ett generiskt leveransavtal med en leverantör. I detta avtal kan andra parter, exempelvis dotterbolag eller franchisetagare, få rätt att avropa leveranser enligt de priser som anges i ramavtalet.