Total cost of ownership (TCO)

Total cost of ownership (TCO)

« Back to Glossary Index

Med Total Cost of Ownership syftas summan av pris och alla kostnader som är förknippade med anskaffning, förvaring och användning av en anskaffad vara. De sålunda beräknade kostnaderna används i första hand vid utvärdering och val av alternativa leverantörer. Syftet är att få ett bredare och fullständigare bedömningsunderlag än bara pris per styck.