Supply chain

Supply chain

« Back to Glossary Index

Leverantörskedja eller nätverk. Företag som samverkar i flera led för att tillverka de komponenter och moduler som ingår i slutprodukten.