Supply chain management

Supply chain management

« Back to Glossary Index

Supply chain management är ett engelskt begrepp som syftar på strategiska och operativa processer för att administrera materialflöden i försörjningskedjor, speciellt med syfte att integrera kunders och leverantörers verksamheter. Supply chain management representerar också ett processorienterat helhetssynsätt på värdeförädlingen i hela kedjan från råmaterialleverantör, via tillverkare och distributör, till den slutlige konsumerande kunden.