Ständiga förbättringar (Kaizen)

Ständiga förbättringar (Kaizen)

« Back to Glossary Index

Ständiga förbättringar till det bättre i många små steg och i alla aspekter av mänskligt liv. Engagerar alla oberoende av position. Syftet är att skapa högre värden med mindre slöseri.
Ursprung: Kaizen (japan), läs mer på Wikipedia

 

Begrepp på engelska: Continuous improvements