Stående order

Stående order

« Back to Glossary Index

En stående order är en order till en leverantör att tills vidare leverera material till överenskomna kvantiteter och tidsintervall. Ordern är giltig tills annat överenskoms. En stående order kan också förekomma som tillverkningsorder med ungefärligen samma innebörd vid kontinuerlig tillverkning. Tillverkning sker mot ordern under en viss period, exempelvis en månad. Som alternativa benämningar för denna typ av stående order förekommer termerna Veckoorder och Månadsorder.

Begreppet stående order används dessutom i en tredje betydelse. En sådan order kan användas för rapporterings- och uppföljningsändamål under en period, exempelvis en månad. Stående order används ofta för att rapportera och följa upp indirekt arbete, för att följa upp experimenttillverkning och annan utvecklingsverksamhet eller för att rapportera och följa upp kassations- och omarbetningskostnader.

 

Begrepp på engelska: Stationary order