Spendanalys

« Back to Glossary Index

Spendanalys är datainsamling som syftar till att analysera spenden (se Spend) utifrån vad som köpts in, från vilka leverantörer, till vilken kostnad och var i företaget/organisationen inköpet har skett. Spendanalysen bygger på leverantörsreskontra och är därigenom alltid reaktiv om den inte kopplas till prognos.