Spend

Spend

« Back to Glossary Index

Spend är ett begrepp som avser en verksamhets utgifter, inte att förväxla det bokföringstekniska begreppet kostnader där även avskrivningar och periodiseringar ingår. Spenden omfattar inte heller rena balanstransaktioner, såsom exempelvis låneamorteringar.