Samlingsorder

Samlingsorder

« Back to Glossary Index

En samlingsorder ses som en tillverkningsorder som omfattar flera artiklar och som utgör en sammanslagning av ett antal individuella tillverkningsorder. Sådana samlingsorder används bland annat vid tillverkning av variantliknande produkter i små serier för att kunna få rationellare plockningsoch återrapporteringsrutiner.

 

Begrepp på engelska: Joint order