ROI

ROI

« Back to Glossary Index

ROI (Return on investment) står för avkastning på investerat kapital, dvs förenklat uttryckt vinst i förhållande till investerat kapital.