Ramavtal

Ramavtal

« Back to Glossary Index

Vanligt är att avtalsförhandlingar med en leverantör görs etappvis, där flera avtal skrivs med avseende på olika aspekter. Exempelvis kan det börja med ett sekretessavtal, därefter skrivs ett kvalitetsavtal, vidare kanske leverans- och prisavtal och till sist kanske ett serviceavtal. Avtalen knyts sedan ihop i ett ramavtal som reglerar i vilken ordning avtalen skall gälla, vad som händer om något av avtalen sägs upp, förtydligande av eventuella oklarheter och motsägelser eller annat som kan vara av vikt för avtalens tolkning och hantering.

 

Begrepp på engelska: Frame agreement