Råmaterial

« Back to Glossary Index

Råmaterial är en specifik typ av köpartikel som ingår i andra bearbetade artiklar. Råmaterial kan i det här sammanhanget och jämfört med artikeltypen komponent uppfattas som ett ämne eller ett utgångsmaterial som primärt är avsett för vidarebearbetning snarare än användning eller för inmontering i ett halv- eller helfabrikat.

 

Begrepp på engelska: Raw material