Produktivitet

Produktivitet

« Back to Glossary Index

Produktivitet är ett mått på ett systems möjlighet att producera effektivt. Det definieras som systemets output av varor eller tjänster i förhållande till input av produktionsresurser. I praktisk tillämpning nöjer man sig ofta med att betrakta en typ av produktionsresurs åt gången och talar då om partiell produktivitet. Produktionsvolym i kronor per anställd är ett exempel på ett partiellt produktivitetsmått.

 

Begrepp på engelska: Productivity